‘Waterdag’ in en om het gemeentehuis

STEENBERGEN – In het kader van de ‘Week van ons water’ zijn er vandaag, zaterdag 18 april, van 12.00 tot 16.00 uur verschillende demonstraties en activiteiten in en om het gemeentehuis.

Zo staat op het parkeerterrein de inspectiebus voor rioolbeheer van de firma M.J. Oomen voor rioolbeheer en ook kan men een kijkje nemen in de combi-rioolreinigingswagen van Valk en De Groot. De brandweer Midden- en West-Brabant laat zien hoe water ingezet wordt om te blussen en in de hal van het gemeentehuis zijn diverse presentaties te bekijken, waaronder een pompopstelling van de Steenbergse firma Vernou, die t/m 24 april aanwezig blijft.

Speciaal voor de ‘Week van ons water’ is er bovendien een ‘waterommetje’ uitgezet; een korte, maar verrassende wandeling langs verschillende onderdelen van het waterbeheersysteem in Steenbergen en de wandelaars laat beleven wat er aan waterwerken onder de grond verborgen zit. Langs de route zijn informatieborden opgesteld, waarop een en ander wordt toegelicht.

Deze zaterdag zijn diverse onderdelen van het waterbeheersysteem ook open, zodat passanten o.a. een blik kunnen werpen in een bergbezinkbassin en de vijf meter diepe kelder van het rioolgemaal aan de Noorddonk. De route van de wandeling is verkrijgbaar in het gemeentehuis en te downloaden via www.gemeente-steenbergen.nl