Water in Steenbergse haven niet beter of slechter dan elders

STEENBERGEN – De kwaliteit van het water in de jachthaven van Steenbergen is niet beter of slechter dan de kwaliteit in het water van andere jachthavens. Dat heeft onderzoek van Waterschap Brabantse Delta uitgewezen, aldus wethouder Bert van Kesteren.

Tijdens de inloopavonden die de gemeente eind vorig jaar en begin dit jaar belegde over de toekomstplannen van de Steenbergse haven rees de vraag hoe het nu eigenlijk komt dat het water in ‘de Kaai’ zo troebel is.

De meningen waren verdeeld. Zowel het lozen van afvalwater vanuit boten als de natuurlijke stroming werden als oorzaken genoemd. Hierop besloot de gemeente het waterschap om opheldering te vragen.

Brabantse Delta heeft inmiddels onderzoek gedaan en geconcludeerd dat er zand uit de polder wordt meegevoerd naar de haven. Vandaar het vaak bruine, troebele water. ,,Het verschilt wel per seizoen en ook de weersomstandigheden spelen een rol,’’ verduidelijkt wethouder Miriam Termeer.

Het waterschap zal de komende tijd metingen blijven verrichten om de kwaliteit van het water in de jachthaven in de gaten te houden. Vastgesteld is ook dat het lozen van afvalwater de groei van blauwalg bevordert. Voor zover dat nu nog niet het geval is, zullen boten die de haven aandoen in de toekomst een opvangtank voor hun afvalwater aan boord moeten hebben.