Wat een gat in de stad

STEENBERGEN – Groter dan menigeen had verwacht toen het gebouw er nog stond, is het gat dat achterblijft na de sloop van het voormalige stadskantoor aan de Westdam/Visserstraat.

De afbraak-werkzaamheden zijn nu voor enkele weken ‘gestaakt’ in verband met de bouwvak. De slopers redden het net niet meer om het pand helemaal plat te krijgen, waardoor er nog een gedeelte van de oude burgerzaal overeind staat. Ook moet er nog het nodige puin worden afgevoerd. Mits er voldoende gegadigden voor zijn, verrijzen later op deze locatie veertien rijtjeshuizen – zeven op de Westdam, zeven in de Visserstraat – die qua ontwerp passen in het bestaande straatbeeld.