Wandeling rond sluizencomplex Benedensas

DE HEEN – Waterschap Brabantse Delta verzorgt op zaterdag 15 oktober een 5 kilometer lange wandeling bij het sluizencomplex Benedensas in De Heen, waarbij de relatie tussen de sluizen en de muskusrattenbestrijding centraal staat. Aanleiding voor de wandeling is de start van de landelijke ‘Week van Ons Water’.

Deze themaweek, met speciale aandacht voor ‘waterveiligheid’ komt weer voort uit de landelijke publiekscampagne ‘Ons Water’. Op www.onswater.nl geven alle waterpartners in Nederland tips voor zowel schoon en voldoende water als (het behoud van) droge voeten.

Het sluizencomplex Benedensas regelt de afvoer van overtollig water. De dijken langs de Steenbergsche Vliet zorgen ervoor dat bij hoog water het land niet overstroomt. De muskusrattenbestrijder heeft een speciale taak bij het stevig houden van de dijken. Tijdens de wandeling, die om 10.00 uur begint, geeft hij daar uitleg over.

Van tevoren aanmelden is gewenst en kan via www.weekvanonswater.nl