Waarschuwing woningcorporaties: “Nu rucksichtslos bouwen is problemen creëren voor de toekomst”

STEENBERGEN – Alle neuzen dezelfde kant op. Dat was volgens de deelnemers aan de onlangs gehouden beeldvormende vergadering met als thema Wonen misschien wel de belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst. “Dit doen we veel te weinig,” concludeerde Ruud van den Boom, directeur-bestuurder van Woonkwartier ter besluit van de avond. Een echt inhoudelijk gesprek over huurders en wonen en wat er zou kunnen verbeteren. Dat kan het beleid alleen maar verbeteren.”


De vergadering was een initiatief van de gemeenteraad, onder meer om de richting te bepalen voor de kernvisies die volgend jaar verwacht worden en de richting voor de bouwactiviteiten van de komende jaren in de kernen bepalen. Mede in relatie tot de behoefte aan zorg.
De gemeenteraad, woningbouwcorporaties Stadlander en Woonkwartier, de huurdersvereniging Fijn Wonen en Steeds Rianter Wonen schoven aan, evenals Woonzorg Nederland die eigenaar is van zorgcentrum en –appartementen De Nieuwe Haven in Dinteloord.


Probleem voor de toekomst creëren

Bouwen, bouwen, bouwen, is de boodschap die momenteel door heel Nederland klinkt. De woningmarkt is zwaar overspannen en de woningnood groeit. Ook in de gemeente Steenbergen lijkt woningbouw het toverwoord voor de toekomst. Toch klinkt er vanuit Stadlander en Woonkwartier een andere signaal. Nu rücksichtslos bouwen is problemen creëren voor de toekomst zo waarschuwden de bestuurders van de corporaties.


Bouwen voor leegstand

Marc van der Steen (Stadlander): “Er komt krimp aan, maar het moment waarop die krimp komt, schuift iedere keer iets op.” Dat heeft mede te maken met een nieuw fenomeen in woonland: binnenlandse migratie. Randstedelingen die aangetrokken worden door het mooie wonen op het platteland, zeker nu thuiswerken al bijna normaal is. Het is daarom volgens de bestuurder van het grootste belang om voortdurend bij te sturen wanneer het gaat om woningbouw en toekomstverwachtingen niet in een betonnen beleid te gieten: “Doe je dat wel, dan steven je als gemeente af op vernietiging van maatschappelijk kapitaal want je bouwt voor leegstand.”

Mismatch

Het antwoord op de druk op de woningmarkt is volgens Ruud van den Boom van Woonkwartier in het ‘op gang brengen van het treintje’. “Het gaat er niet alleen om hoeveel we bijbouwen, maar ook hoe we omgaan met de bestaande woningvoorraad.” En juist die bestaande woningvoorraad levert momenteel problemen op. Van der Steen: “Tachtig procent van onze instroom bestaat uit een- of tweepersoons huishoudens, terwijl we nog altijd veel grotere eengezinswoningen hebben. Er is dus sprake van een mismatch tussen woningen en woningzoekenden.”


Jeugd komt goed terecht


Het is tevens de reden dat deze woningen verkocht worden wat tot onbegrip leidt onder publiek en raad. “Weet u hoeveel jeugd er hier wegtrekt omdat ze geen woning kunnen krijgen?,” vroeg burgerraadslid Ed Hobo (Volkpsartij). Volgens Van der Steen valt dat echter alles mee: “De jeugd die een huurwoning zoekt, komt over het algemeen goed terecht. De meeste jongeren willen echter een koopwoning maar die zijn in de prijscategorie die zij zoeken slecht te krijgen. Behalve dan de woningen die wij verkopen. Die zijn van prima kwaliteit en bieden een mooie basis om een gezin te starten. De verkoop van onze woningen heeft dus ook een sociale functie voor mensen met een kleinere beurs. “