Waarschuwing bewoonster Zuid:

Een attente maar ook bezorgde bewoonster van Zuid bericht KijkopSteenbergen.nl dat er inbrekers zijn gesignaleerd in de omgeving Gladioolstraat en Geraniumstraat. “ Het zijn drie Nederlandse mannen die op klaarlichte dag aanbelden en vertelden dat ze van Stadlander zijn. Ze zeggen dat ze de daken inspecteren, maar dat is dus niet zo!”.

Gestolen bestelbusje

Volgens onze berichtgeefster lopen de heren met een bezem rond. “Wat al raar is, want er liggen grote kiezels op het dak. Ze loeren in tuinen en hebben een plastic Actiontasje bij zich.  Aangezien het morgen een feestdag is zullen er veel mensen op pad gaan. Willen jullie via jullie media en social media de mensen waarschuwen dat ze alles goed in de gaten moeten houden en alles goed op slot moeten doen?”.

Bij deze is dit gebeurd, met dank aan de berichtgeefster. Wie vreemde zaken signaleert doet er goed aan de politie te waarschuwen.