VWBDL: “Ontwerp Havenkom Dinteloord aanpassen”

DINTELOORD – Terwijl de materialen al klaar staan voor de herinrichting van de Dinteloordse Havenkom, plaatst de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD ) vraagtekens bij het plan. Zij doet dit naar aanleiding van bezwaren van omwonenden van het gebied die zich zorgen maken over het verlies aan parkeervakken en de verkeersveiligheid. In een brief aan de gemeenteraad laat VWBLD -voorzitter Leon Aanraad weten dat het plan op vier punten aangepast moet worden om het naar tevredenheid van de omwonenden te vervolmaken.

De nieuwe vereniging wil samen met alle dorpsgenoten tot democratische besluiten komen over zaken die hun woon- en leefomgeving aangaan. Volgens VWBLD hebben de omwonenden van de haven steeds hun bezwaren onder de aandacht gebracht van de wethouder en organisatie maar heeft dit niet geleid tot aanpassing van het plan. De Dinteloorders zijn volgens de vereniging vooral ongelukkig met de verminderde verkeersveiligheid en het afnemend aantal parkeerplaatsen. Volgens de gemeente zijn dit er 3, volgens de bewoners 15.

Liever parkeren dan wandelen

Omwonenden van de haven hielden eerder deze maand een enquête onder hun buren om de meningen te peilen. In navolging hiervan geeft de VWBLD in haar brief een opsomming van de vier belangrijkste punten die volgens haar aangepast moeten worden:

– Behoud van de parkeervakken ter hoogte van café Havenzicht en het Chinees restaurant. Dit geniet voor omwonenden de voorkeur boven de wandelpromenade die dan kan komen te vervallen.

– Het intact houden van de parkeerplaatsen tegenover de Kade.

– Diagonaal parkeervakken langs de haven wat volgens de VWBLD veiliger is omdat daarmee voorkomen wordt dat automobilisten achterwaarts de haven inrijden.

– Het verkeer in één richting laten circuleren in de richting van de Molendijk. Daarmee kan ook openbaar groen in stand blijven. Dat is volgens omwonenden te waardevol om op te offeren voor parkeerplaatsen.

Aanvullend laat VWBLD weten dat de speelplaats bij de haven geschrapt kan worden omdat “geen enkele weldenkende ouder zijn kind naast de haven laat spelen”.

Volgens de VWBLD leveren deze wijzigingen tevredenheid en een kostenbesparing op en wordt de kern van het plan er niet door aangetast.

Verantwoordelijk wethouder Baartmans denkt daar anders over. “Met name wanneer de Kade toegankelijk houden blijft voor het verkeer, verandert er niets. Maar ook de wandelpromenade is voor inwoners van Dinteloord en toeristen zeker van toegevoegd waarde.”

Schoonheidsprijs

Het hele proces verdient volgens voorzitter Leon Aanraad van de VWBLD geen schoonheidsprijs. Reden voor de vereniging om hiervan melding te doen bij de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen. Die is momenteel bezig met een onderzoek naar de invulling van burgerparticipatie door de gemeente Steenbergen. ”Dit proces is volgens ons symbolisch-exemplarisch voor de wijze waarop de gemeente er (meestal) invulling aan geeft,” besluit Aanraad.

Ook hier is de wethouder het hartgrondig mee oneens. “We zijn altijd in gesprek gebleven met de omwonenden en voor de zomervakantie waren er nog maaar twee bewoners over die echt niet in konden stemmen om hen moverende redenen. De brief van de VWBLD heeft mij dan ook echt enorm verbaasd.” Baartmans zegt in overleg met de organisatie te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn. “We hebben, in opdracht van de raad, al een oplossing gezocht voor de MUZA, maar op dit moment staat de planvorming op de drempel van uitvoering en kan er niet veel meer. Bovendien is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden stellen, dan wordt een gemeente onbestuurbaar.”