VVD wil betere financiële onderbouwing van plannen voor de Gummaruskerk

STEENBERGEN – De fractie van VVD Steenbergen stelt bij monde van raadslid Jos Verbeek schriftelijk vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de financiële onderbouwing van plannen in het eindrapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Gummaruskerk’. De fractie vindt deze onderbouwing matig en wil op een aantal punten nadere uitleg of aanvulling.

Allereerst wil de VVD-fractie weten waarom de opbrengst van de vaste verhuur van de kerk daalt van de 40.000 euro in jaar 1 tot 25.000 euro in jaar 10.
Voorts constateert de fractie dat de doorbelasting van de energie aan de huurders in tien jaar stijgt van 7.500 euro naar 25.000 euro, terwijl volgens het rapport de energiekosten in tien jaar stijgen van 20.000 euro naar 30.000 euro.

Subsidies en Giften

De VVD wil meer duidelijkheid over de rentelasten en de afschrijving. Die zijn in de exploitatie niet opgenomen omdat er vanuit wordt gegaan dat deze worden gedekt door subsidies en giften. Hoeveel die zullen zijn is eveneens niet in de rapportage opgenomen. VVD wil opname van zowel de lasten als de opbrengsten om zo een helder inzicht te krijgen. Met betrekking tot de subsidies en giften is VVD kritisch. “Van wie denkt u deze miljoenen aan giften en subsidies te ontvangen”, zo vraagt de fractie zich af. En ook of er met tegenvallende giften en subsidies nog een sluitende exploitatie mogelijk is.

Precedentwerking?

Verder zijn er vragen over salariskosten en over te berekenen huurprijzen en huuropbrengsten van met name bedachte hotel- en bed & breakfast ruimten. Ook vraagt de VVD-fractie zich af of dit plan een precedentwerking zal hebben richting andere parochies en kerkelijke gemeenten binnen de gemeente Steenbergen. Jos Verbeek vraagt tijdige beantwoording van al deze vragen. Het haalbaarheidsonderzoek Gummaruskerk wordt namelijk besproken in de oordeelvormende vergadering van 2 september aanstaande.