VVD vraagt aandacht voor ‘Bermveiligheid’

STEENBERGEN – Burgerraadslid Kees-Jan Langenberg stelt namens zijn partij een reeks artikel 40-vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van een subsidiepot van 50 miljoen dat beschikbaar is gesteld om bermen veiliger in te richten. En ook naar aanleiding van een oproep van ANWB om aandacht te besteden aan de bermveiligheid bij 80 kilometer wegen. VVD wil weten wat het college gaat doen.

Volgens de partij voldoet met name de weg naar Dinteloord – de N259 – ook na de opknapbeurt niet volledig aan landelijke richtlijnen. Langenberg noemt ook de Molenweg bij Nieuw-Vossemeer en de Gastelseweg bij Kruisland. “Langs genoemde wegen staan nog volop bomen. Deze forse bomen staan vaak op nog geen anderhalve meter van de rijbaan. Dit moet volgens landelijke richtlijnen minimaal 4 meter zijn”. En: “Het verbaast de VVD enorm dat nabij de rotonde van Dinteloord voorbereidingen worden getroffen voor aanplant van nieuwe bomen. Hierbij worden dus bewust nieuwe obstakels in de berm geplaatst”.

De vragen

De VVD zegt dat ze niet gaat vragen om alle bomen te rooien, maar wil van het college weten of dit op de hoogte is van de zorgen rond bermveiligheid, of er plannen zijn om hierin te gaan investeren, of er verkeerskundig is gekeken naar de aanplant van nieuwe bomen, of alternatieve vormen van groenvoorziening is overwogen en op welke wijze het college ‘een verkeersveilige weginrichting en groenvoorziening in de toekomst wil borgen’.