VVD-vraag over belasting op garageboxen zorgt voor opschorten belastingaanslag

STEENBERGEN – Het college van b en w heeft besloten om eigenaars en gebruikers van vrijstaande garageboxen in de gemeente Steenbergen voor 2021 nog geen aanslag rioolbelasting op te leggen. Eerst zal worden onderzocht of dit voor latere jaren wel zal gebeuren.

Volgens VVD-raadslid Jos Verbeek, die hierover vragen stelde aan het college, was het aanvankelijk de bedoeling dat gebruikers jaarlijks een bedrag van 148 euro zouden moeten betalen en de eigenaren jaarlijks 111 euro belasting. Een eigenaar die de box zelf gebruikt zou dus jaarlijks zelfs 259 euro aan rioolbelasting voor de garagebox moeten ophoesten.

Onrealistisch hoog

“Dat zijn zotte bedragen uiteraard”, vindt Jos Verbeek. “Gelukkig ziet het college van burgemeester en wethouders in dat dit een onrealistisch hoge belasting is voor iets kleins als een garagebox. Het college stelt nu voor om in 2021 geen rioolbelasting te heffen over deze boxen. Het gaat eerst bekijken òf en hoe in de toekomst al dan niet rioolbelasting over deze garageboxen zal worden geheven”, aldus Jos Verbeek.