VVD stelt vragen over ontbrekende brief Green Trust

STEENBERGEN/DINTELOORD – De VVD- fractie heeft het college van b & w vragen gesteld over een ontbrekende brief in het dossier over de windmolens in Dinteloord. De kwestie van de brief kwam in de afgelopen oordeelvormende vergadering aan de orde toen er gediscussieerd werd over de omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder. Het gaat om een brief van organisatie Green Trust waarin staat dat volgens hen een windpark met molens van 150 meter hoog alleen haalbaar is met een groter project van 8 tot 11 turbines. 

In de vergadering zelf reageerde wethouder Wilma Baartmans dat zij niet wist hoe het zat met die brief, maar dat het inmiddels ook een vuistdik dossier is. De VVD vraagt nu om opheldering door onder andere de volgende vragen te stellen:

– Bent u het met de VVD eens dat deze brief een essentieel onderdeel uitmaakt van de beraadslagingen en dat door het ontbreken van dit belangrijke stuk de discussie ernstig beïnvloed is?

– Als u dit positief bevestigd is dan door het ontbreken van deze brief uw raad dan wel volledig ingelicht en door het ontbreken van deze brief niet op het verkeerde been gezet?

– Ook op dit moment is de brief nog steeds niet toegezonden naar de gemeenteraad, wat is daar de oorzaak van?

– Onderschrijft uw College de mening van Green Trust zoals aangegeven in bovengenoemde brief dat een windpark met molens van 150 mtr alleen maar haalbaar is bij een aantal van 8 tot 11 molens?

– Onderschrijft u de voordelen van 180 mtr versus 150 mtr zoals aangegeven door Green Trust?

– Is er in de twee weken voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering contact geweest met Green Trust en heeft uw College toen de mogelijkheid aangegeven bij Green Trust om als gemeente geld te investeren in het verwijderen van de 4 windmolens aan de Karolinadijk?

Energiebedrijf Innogy beschuldigde het college vorige week al van onbetrouwbaarheid vanwege de ontbrekende brief. De VVD wil de antwoorden op de vragen graag ontvangen voor de besluitvormende vergadering op 26 september, omdat er dan een besluit moet worden genomen over het wel of niet weigeren van de verklaring van geen bedenkingen. Die is nodig voor de vergunning die Innogy heeft aangevraagd om hogere windmolens te kunnen plaatsen. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl