VVD stelt vragen over identiteitsfraude van 12 miljoen

STEENBERGEN – Klaarblijkelijk heeft iemand die zich voordeed als bevoegd vertegenwoordiger van de gemeente Steenbergen bij de Nederlandse Waterschapsbank NWB-bank een lening aangevraagd voor een bedrag van niet minder dan 12 miljoen euro. Half januari kwam bij de gemeente Steenbergen een betalingsverzoek voor de eerste aflossingstermijn – 10 procent van het totaalbedrag – binnen en gingen de alarmbellen rinkelen. Op 18 januari werd het Audit Commitee hierover geïnformeerd. “Waarom niet de voltallige gemeenteraad”, zo vraagt de fractie van VVD Steenbergen zich af.

De VVD-fractie vraagt het college van b en w bij monde van fractievoorzitter Kees Gommeren of dit kan garanderen dat er door of voor risico en rekening van de gemeente Steenbergen geen lening voor 12 miljoen is aangevraagd zonder dat hiervoor de gemeenteraad is geraadpleegt. Ook wil de fractie weten of er toch geen sprake van samenspanning tussen de fraudeur en een medewerker van de gemeente Steenbergen is geweest. En ook of de gemeente het financieel risico vanwege aansprakelijkheid loopt.
Ingeval er juridisch advies is gevraagd over deze kwestie, hoe dit luidt en waarom de gemeenteraad hierover niet is ingelicht. Daarnaast stelt de fractie diverse vragen over consequenties en maatregelen die zijn genomen.

PvdA: ‘schenden van afspraak hoogst onfatsoenlijk’

Nadir Baali van PvdA Steenbergen is naar aanleiding van de VVD-vragen in zijn wiek geschoten en vindt dat de VVD de fraude gebruikt om aandacht te trekken. “Een goedkoop politiek trucje om de aandacht te trekken. Er was als fractievoorzitters afgesproken dit z.s.m. naar buiten te brengen (denk aan een paar weken), maar wel in samenspraak met het OM, de Waterschapsbank zelf en de burgemeester. Het is immers een ingewikkeld juridisch verhaal dat eigenlijk niet eens bij de raad thuishoort. Het schenden van die afspraak door de VVD is hoogst onfatsoenlijk,” aldus de PvdA fractievoorzitter.

[ door Peter Vermeulen ]