VVD stelt college vragen over mogelijke opzegging Cromwielcontract

STEENBERGEN – VVD grijpt artikel 40 aan om het college nog een aantal vragen voor te leggen met betrekking tot het eventueel opzeggen van het contract met Hydrasport, de beheerder van ’t Cromwiel. Volgende week donderdag neemt de gemeenteraad hierover een beslissing. Er liggen twee opties. Definitieve opzegging of aanpassing van het huidige contract met de mogelijkheid om per jaar op te zeggen. In dat geval loopt het contract door.

Raadslid Jos Verbeek vraagt zich namens zijn partij af wanneer het contract als dat wordt aangepast definitief eindigt als wordt opgezegd. Is dat op zijn vroegst 2020 of 2021. En de partij wil weten of bij nieuwe afspraken de gemeente (deels) verantwoordelijk wordt voor de afvloeiing van het personeel en dus de kosten die dat met zich meebrengt wanneer wordt opgezegd.

Vervolgens wil de VVD van het college weten of er een Europese aanbesteding moet worden gehouden wanneer het contract met Hydra wordt opgezegd en wat daarvan de kosten zijn. Idem voor de situatie waarbij niet Europees hoeft te worden aanbesteed.

En de partij is benieuwd de eventuele vergoeding die Hydrasport zou moeten krijgen voor investeringen die ze in de afgelopen jaren heeft gedaan.

Tot slot wil de partij antwoord op de vraag of de gemeente financieel risico loopt richting Hydrasport wanneer het contract wordt opgezegd.