VVD Steenbergen wil graag ondersteuning van lokale organisaties

STEENBERGEN – De fractie van VVD Steenbergen wil graag steun voor de lokale ondernemers– waaronder ook ZZP-ers – en de verenigingen in de gemeente die getroffen worden door de maatregelen om het Coranavirus te bestrijden. Ze vraagt het college van b en w hoe dit hierover denkt.

“Naast onze inwoners, gezinnen en hardwerkende burgers worden ook onze ondernemers economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. De Steenbergse VVD vindt dat wij als gemeente zoveel mogelijk onze ondernemers, waaronder ook ZZP-ers en verenigingen in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Zij vormen immers de fundamenten van onze samenleving”, aldus Kees Gommeren namens de VVD-fractie.

“Verlichting via vermindering belastingen en huren”

De VVD ziet mogelijkheden via de gemeentelijke belastingen en  voor wat betreft de verenigingen via de huur van de accommodaties. De fractie vraagt nu of het college daar ook zo over denkt en of het bereid is om enige verlichting te brengen door ‘zoveel als mogelijk uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen, huur, heffingen en andere regelingen’.
Daarnaast binnen welke termijn deze zaken kunnen worden doorgevoerd ingeval het college die bereidheid heeft. En ook of b en w in overleg willen treden met vertegenwoordigers van de verschillende brancheverenigingen en verenigingen en of het college nog andere manieren ziet om fysieke steun te geven.