VVD Steenbergen maakt zich zorgen over het mogelijk niet behalen van energiedoelstellingen

STEENBERGEN – Ook VVD Steenbergen klimt in de pen na het nieuws dat het college van b en w uitstel aankondigde bij de besluitvorming over het windmolenpark Karolinapolder. De VVD maakt zich zorgen over de afspraken die in 2011 zijn gemaakt over de te behalen energiedoelstellingen. De partij vraagt het college nu hoe groot het risico is dat betrokken partijen zullen afhaken. En vestigt meteen de aandacht op de mogelijkheid van zonneweides.

De VVD begint haar vragenlijst aan het college met de vraag hoe het college de energiedoelstellingen die zijn afgesproken in 2011 denkt te gaan halen. VVD wijst het college erop dat dat het aandeel duurzame energie dat in Steenbergen wordt geproduceerd ‘erg laag is in vergelijking met omliggende gemeentes’.

De partij vraagt het college hoe hoog deze het risico acht dat betrokken partijen ‘door de vertraging in de plaatsing van windmolens afhaken’. Ze wil van b en w weten hoeveel vertraging men zich denkt te kunnen permitteren. Ook vraagt VVD zich af of het college van mening is dat het voortraject inzake de plaatsing van windmolens onzorgvuldig is uitgevoerd en wil weten of burgemeester en wethouders nu teleurgesteld zijn in het feit dat de gemeenteraad – die in principe akkoord is gegaan met de plannen – die onzorgvuldigheid niet heeft opgemerkt.

En verder wil VVD weten wanneer b en w de ontbrekende rapporten denkt te ontvangen die bij de afspraken met ontwikkelaar Innogy horen en wanneer de gemeenteraad deze krijgt.

Zonneweides

Naast het uitspreken van de zorgen die VVD heeft over het windmolenproject vestigt de partij de aandacht op zonneweides. En dan niet die zoals in de gemeentelijke zwembaden, maar velden waarin grote aantallen zonnecollectoren staan opgesteld. VVD wil van het college weten hoe dit tegenover dergelijke initiatieven staat en vestigt de aandacht op buurgemeenten, die hiermee al bezig zijn. Daarbij rept de partij overigens niet over het initiatief dat het collectief “Zonnedak bij Ons” onlangs presenteerde. Dit wil op het vervangende dak van de loodsen nabij Dinteloordseweg 28 een zonneweide realiseren.

(door Peter Vermeulen)