VVD maakt zich zorgen over verordening voor veehouderijbedrijven

STEENBERGEN – De fractie van VVD in de gemeenteraad van Steenbergen maakt zich zorgen over de gevolgen die de gewijzigde verordening Natuurbescherming voor de veehouderijen in de gemeente Steenbergen heeft. De veehouderijen moeten aanpassingen doen aan hun stalsystemen en wel voor 1 januari 2020. En dat terwijl er nog geen geschikte systemen beschikbaar zijn, zo waarschuwt de partij. Er worden hierover artikel-veertig-vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens de VVD komen de meeste veehouderijen die voor het einde van dit jaar een ‘ontvankelijke’ aanvraag omgevingsvergunning moeten indienen in de problemen. Ook hebben de gemeente en de omgevingsdienst bij weten van de VVD nog geen uitgewerkte aanpak klaarliggen om de grote hoeveelheid aanvragen te behandelen. ‘Bovendien geven de voor de aanvraag noodzakelijke adviesbureau’s aan dat ze al die aanvragen niet aankunnen’, zo constateert de VVD.

Gevolgen

De partij stelt daarom vragen aan het college en wil horen hoeveel aanvragen er in de gemeente Steenbergen al zijn binnengekomen. Ook hoe de inschatting is van het aantal aanvragen dat op 1 januari binnen moet zijn. VVD wil van b en w weten of er al extra capaciteit is gereserveerd voor de behandeling van betreffende vergunningaanvragen, welke kosten dit met zich meebrengt en of er hiervoor ruimte is gereserveerd in de begroting. En zo vraagt de partij zich bij monde van fractievoorzitter Kees Gommeren af: ‘als de vergunningen niet allemaal op tijd behandeld kunnen worden, dreigt er dan niet een ongelijk speelveld in de gemeente te ontstaan?’.

Nog meer vragen

Ook VVD-raadslid Nicky Broos heeft namens zijn fractie vragen voor het college. Die gaan over de uitspraken van de Raad van State over het bestaansrecht van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor ontstaan veel onzekerheden over de vergunningen die zijn verleend op de terreinen van agrarische sector, wegenbouw, luchtvaart, woningbouw en industrie.
De partij maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze uitspraak voor de lokale economie, voor ondernemers en ook voor woningzoekenden. VVD wil van het college horen of er woningbouwlocaties in de gemeente zijn die te maken krijgen met uitstel of zelfs afstel, wat de gevolgen precies zijn en of er ook regionale gevolgen zijn voor bouwprojecten zoals Bravis en zo meer. Wanneer het college de mening van de VVD deelt wil de partij dat ze op korte termijn in gesprek gaat met provincie en betrokken ministers om een oplossing te bewerkstelligen voor de ondernemers.