VVD fractie wil oplossing voor slechte busverbinding naar Bergen op Zoom

STEENBERGEN – De VVD fractie constateert dat de betrouwbaarheid van de busverbinding vanuit de gemeente Steenbergen richting Bergen op Zoom aan het afnemen is. Vooral de bus van ’s ochtends negen uur valt regelmatig uit. Meldingen hierover komen te laat waardoor de reizigers – voornamelijk ook scholieren – te laat op hun bestemming komen. Zij hebben hierdoor ook geen mogelijkheid gekregen om alternatief vervoer te regelen.

De VVD fractie klom in de pen en stuurde een brief met vragen naar het college van b en w. De fractie wil weten of de problemen bij het college bekend zijn. En vervolgens of het college bereid is om in overleg te treden met de vervoersmaatschappij. Ook wil de VVD graag dat het college dit probleem bij de provincie aanhangig maakt. Dat is immers de opdrachtgever van de vervoersmaatschappij.

Te druk verkeer?

VVD draagt zelf al een mogelijke oorzaak van het probleem aan. Men vermoedt dat de busdienst vanaf het Rotterdamse Zuidplein last heeft van te druk verkeer richting Steenbergen.

Fractieleider Kees Gommeren stelt desgevraagd dat zijn fractie geen oplossing paraat heeft. “Het is ook niet aan ons, maar aan de vervoersmaatschappij om die oplossing aan te dragen. Wij constateren dit probleem. We horen van veel ouders van schoolgaande jeugd dat dit vaak voorkomt. En er wordt – zeker bij minder weer – intensief gebruik gemaakt van de bus. Dat is ook een mooie vorm van vervoer en daarom moet dit goed gaan”.

Slechte reclame

Volgens Gommeren is het slecht functioneren van het openbaar vervoer ook slechte reclame voor Steenbergen. “Mensen die zich hier willen vestigen en die informeren komen dit natuurlijk aan de weet. Het kan een reden zijn om af te haken”.

Bevredigende antwoorden

De VVD-fractieleider wil graag op korte termijn ‘bevredigende’ antwoorden van het college. Als de vervoersmaatschappij de problemen niet kan oplossen zijn er wellicht andere mogelijkheden. “Ziet het college alleen of in samenwerking met de buurgemeentes oplossingen om – wellicht in een andere vorm – mobiliteit te garanderen”, zo vraagt de VVD.

tekst en foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl