VVD en Gewoon Lokaal reageren op berichten over samenwerking Bergen op Zoom en Roosendaal

STEENBERGEN – VVD en Gewoon Lokaal! stellen het college van b en w vragen over berichten dat Roosendaal en Bergen op Zoom intensief gaan samenwerken op terreinen als woningbouw en economie. De gemeente Steenbergen wordt klaarblijkelijk in de plannen niet genoemd.

Fractievoorzitter Kees Gommeren vraagt zich af of het college op de hoogte is gesteld over de nauwere samenwerking tussen de twee grote buurgemeenten. En hij wil namens zijn fractie graag weten of er overleg hierover is geweest en waarom Steenbergen in de berichtgeving niet wordt genoemd. Ook is de VVD benieuwd naar het effect op de samenwerking tussen de drie Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Van het college wil de VVD-fractie graag horen of de toenadering tussen Bergen op Zoom en Roosendaal kansen of bedreigingen voor de gemeente Steenbergen biedt.

Maurice Remery vraagt zich namens de fractie van Gewoon Lokaal! af of het college op de hoogte is van het rapport dat de twee grote buurgemeenten bij de provincie zouden aanbieden en wat de inhoud ervan is. Daarnaast wil zijn fractie weten of de gemeente Steenbergen hierin een bijdrage heeft gehad en zo ja, waarom daar de gemeenteraad niet in is betrokken.

[ door Peter Vermeulen ]