VVD discussieavond mobiliteit: “Gemeente is aan zet”

STEENBERGEN – Dinsdagavond ontving VVD Steenbergen gedeputeerde Christophe van der Maat in de zaal van de Wallevis voor een discussieavond met als thema ‘Mobiliteit’. Het werd volgens de organisatoren een boeiende bijeenkomst, waaruit blijkt dat ‘De gemeente op dit gebied aan zet is’

Van der Maat nam aanwezigen mee en gaf een kijkje in de toekomst van mobiliteit in Brabant. Door de ontwikkeling van “Smart Mobility” (inzet van innovatieve ICT oplossingen), krijgen we in de nabije toekomst te maken met diverse verregaande ontwikkelingen. Zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s die in een treintje achter elkaar rijden. Openbaar vervoer zal worden geleverd als “Mobility as a service”. Hierbij worden verschillende vervoersdiensten zoals busvervoer, carpooling en Uber-achtige constructies afgestemd op persoonlijke behoeften van de burger.

Telefoon Apps

Door de ontwikkeling van speciale apps voor op telefoons kunnen bij grote evenementen verkeersstromen gevolgd worden of zelfs begeleid naar de meest geschikte parkeervoorzieningen. Verkeerslichten worden ook aangestuurd door dergelijke apps of zelfs via wifi-systemen in auto’s. Op die manier krijgt de weggebruiker veel sneller groen en gaat de afwikkeling op kruispunten een stuk sneller. Dat dit niet slechts toekomstmuziek is bewijzen kruispunten in Den Bosch waar deze techniek nu al wordt toegepast.

Samenwerking

Gedeputeerde Christophe staat te springen om samen te werken met de gemeenten. Deze  zijn nu aan zet om gebruik te maken van de kennis en expertise die bij de provincie aanwezig is. Dit kan door ruimte beschikbaar te stellen voor projecten of door het aanpassen van OV-budgetten. Op die manier kan het beschikbare geld van gemeente en provincie op een verantwoorde besteed worden aan een toegankelijke vorm van openbaar vervoer voor iedereen.

Na de verkiezingen gaat de gedeputeerde in gesprek met de wethouders van de verschillende gemeenten in West-Brabant. Het doel is om de organisatie van het openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk in te richten, afgestemd op de behoeften van de verschillende kernen.

Tijdens de avond werden nog enkele stellingen bediscussieerd op aangeven van kandidaat raadslid voor de VVD, Kees-Jan Langenberg, die zelf  bij de Provincie Noord-Brabant werkt. Ook hieruit bleek dat het voor de gemeenten van belang is om in contact te blijven met de provincie om de boot niet te missen.