vv Steenbergen zoekt pachter voor kantine

STEENBERGEN – Voetbalvereniging Steenbergen is op zoek naar belangstellenden die de kantine op het sportpark aan de Seringenlaan willen gaan uitbaten.

De club heeft met sv Diomedon een akkoord bereikt over de uitkoop van deze vereniging, waardoor de kantine in de loop van volgende maand volledig in eigen beheer komt van vv Steenbergen. De Blauwwitten moeten nog bekijken of de aparte stichting waaronder de kantine valt blijft bestaan of wordt opgeheven. Een speciaal aangesteld kantinecomité – bestaande uit de bestuursleden Martin Kolkhuis-Tanke, John Freekenhorst en voorzitter Wim Roovers – onderzoekt dit in samenwerking met een accountant.

Vervolgens wordt de procedure voor potentiële pachters van de voetbalkantine opgestart. Gegadigden dienen in ieder geval affiniteit en ervaring met horecawerkzaamheden te hebben en/of ervaring met exploiteren van een dergelijke voorziening. Zij dienen zich te houden aan de voorschriften, wensen en bepalingen van zowel de club als de gemeente.

Geïnteresseerden kunnen voor aanmelding (voorzien van cv en motivatie) en nadere informatie terecht bij bovengenoemde comitéleden, te bereiken via wroovers@home.nl, mrjohn@hotmail.nl en majkolkhuistanke@home.nl

Afhankelijk van de animo wordt besloten of er met een externe partij tot zaken kan worden gekomen of dat naar een andere manier van exploitatie moet worden gekeken.