vv Steenbergen laat KNVB licht werpen op noodzaak kunstgras

STEENBERGEN – In de hoop dat de raad eindelijk een oordeel gaat vellen over het inmiddels al zo lang lopende verzoek tot kunstgras op het sportpark aan de Seringenlaan, heeft vv Steenbergen de expertise ingeschakeld van Patrick Balemans, hoofd accommodatiezaken van de KNVB en dé autoriteit als het gaat om sportvelden in Nederland.

Hij heeft de situatie ter plekke onder de loep genomen en zich bereid getoond om zijn bevindingen te delen met het college en de politieke partijen, die van vv Steenbergen daarom allemaal een uitnodiging hebben ontvangen voor een informatieve bijeenkomst, aanstaande maandagavond in de kantine van de voetbalclub.

Afgelopen voorjaar ontstond er een impasse in de discussie over kunstgras. Een zogeheten beeldvormende (raads)vergadering ten spijt, kwam er niet meer duidelijkheid over de vraag of vv Steenbergen volgens het sportbeleidsplan van de gemeente nu wel of geen recht heeft op één of meerdere kunstgrasvelden.

Integendeel, het advies van het door de gemeente ingehuurde Isa Sport, riep eigenlijk alleen maar meer vragen op, die vervolgens onbeantwoord bleven. Met als gevolg dat de raad onvoldoende houvast heeft om überhaupt een beslissing te kunnen nemen.

Uitsluitsel

Burgemeester Saskia Bolten beloofde met een ‘procesvoorstel’ te zullen komen, om op de een of andere manier tot een besluit te geraken. Daarover hebben ze bij vv Steenbergen sindsdien echter niets meer vernomen, ‘maar wij zijn natuurlijk niet stil blijven zitten’, zegt Wil Knop van de accommodatie-werkgroep binnen de club.

,,Wij hebben eerder uitgebreide rapporten overlegd, waarin volgens ons duidelijk wordt bewezen dat wij in aanmerking komen voor kunstgras en dat de noodzaak daartoe hoog is. Het grote capaciteitsprobleem dat wij vooral bij de trainingen ervaren, heeft een kwalitatieve oorzaak. Die conclusie onderschrijft de gemeente vooralsnog helaas niet. Dus zijn wij te rade gegaan bij de KNVB, om uitsluitsel te krijgen. Wij kunnen het, als goedbedoelende vrijwilligers, immers ook verkeerd zien.’’

‘De capaciteit voor trainingen zal, met de ambitie van de vereniging, uitgebreid moeten worden’, zo luidt één van de opmerkingen van Balemans, na zijn bezoek aan het sportpark.

Kennis en ervaring

Of de hybride velden (combinatie van kunst- en natuurgras) waar vv Steenbergen om heeft gevraagd de beste oplossing zijn, wordt maandagavond nader uiteengezet. ,,En dat kan niemand beter dan iemand met de kennis en ervaring van Patrick Balemans. Hij werkte eerder bij de Grontmij in de aanleg, onderhoud en beheer van sportvelden en was ook nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe voorschriften op het gebied van behoeftebepaling door de KNVB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten,’’ aldus Knop.

,,Ook kan hij de politici precies vertellen hoe het zit met de interpretatieverschillen tussen onze berekeningen en de gegevens die de gemeente hanteert. Wij zullen ons in ieder geval conformeren aan zijn advies over onze wensen en hopen dat burgemeester, wethouders en alle raadsfracties in ieder geval willen komen luisteren, zodat er op korte termijn een beslissing kan worden genomen.’’

Foto: Wil Knop (links), Patrick Balemans (midden) en Martijn Iriks inspecteren één van de velden op het sportpark aan de Seringenlaan.