Vrouwenraad vierde 40-jarig jubileum enerverend met een ontspannen avond

Steenbergen – Vrouwenraad Steenbergen bestaat in juni van dit jaar veertig jaar. Gezocht naar een geschikte datum voor de viering van dit heugelijke feit, werd gekozen voor woensdag 8 maart 2017; Internationale Vrouwendag. In Theaterzaal ’t Cromwiel in Steenbergen trakteerde de Stichting alle vrouwen uit de Steenbergen op de voorstelling ‘Cruise Control’ van cabaretgroep ‘Onvermeidelijk’ uit Etten-Leur.

Robijnen Bestaan

In juni 1977 werd op initiatief van de Samenwerkende Vrouwenorganisaties de Vrouwenraad opgericht. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor vrouwen uit de gemeente Steenbergen was hierbij het voornaamste doel. Het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiegeld maakte het mogelijk om activiteiten te organiseren op het gebied van educatie, vorming, emancipatie en sociaal-cultureel werk. Na veertig jaar kan er teruggekeken worden op vele indrukwekkende, verrijkende en leerzame bijeenkomsten. Op het gebied van cultuur brachten ‘nationale grootheden’ als Marjan Berk, Nelleke Noordervliet, Yvonne Keuls en Elle van Rijn een bezoek aan Steenbergen om te spreken op de literaire avonden. Grappige uitzondering was de allereerste spreker op een literaire avond; Adriaan van Dis. Het feit dat hij duidelijk niet aan de voornaamste toelatingseis (het vrouw zijn) voldeed, stond zijn bezoek niet in de weg. Deze ‘tekortkoming’ werd hem door de organisatie vergeven omdat zijn familie uit Fijnaart stamt en hem dit voldoende verbondenheid gaf. Hiernaast zijn er in de loop der jaren ook op het gebied van educatie, emancipatie en amusement vele bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd.

Onzekere toekomst

Bij haar inleidende toespraak voorafgaand aan de voorstelling in 't Cromwiel, spreekt voorzitter Annie van Eekelen haar twijfels uit over het voortbestaan van de Vrouwenraad: “We kijken naar de toekomst en moeten constateren dat we vergrijzen. Nieuwe, jonge aanwas is moeilijk te vinden”. De onzekerheid over een gouden jubileum is volgens de voorzitter niet zo zeer te wijten aan het gebrek van interesse of een afnemende betrokkenheid bij vrouwen. De oorzaak hiervan moet volgens haar veel meer gezocht worden in de tijdspanne. De hedendaagse druk bij vrouwen van de volgende generatie is erg hoog. Hierdoor wordt er noodgedwongen veel selectiever gekeken naar invulling van de spaarzame vrije tijd.

Cruise Control

“Maar vanavond is het feest en gaan we op Cruise Control”, besluit Annie van Eekelen haar betoog.

In de voorstelling die op haar woorden volgt stappen de dames van ‘Cabaretgroep Onvermeidelijk’ uit Etten-Leur met gepakte koffers aan boord van een gigantisch Cruiseschip. Aan boord beleven zij met een grote dosis humor, zang en dans de meest doldwaze avonturen met hier en daar een knipoog naar de realiteit van heden dag. Een volle en enthousiaste theaterzaal in ’t Cromwiel wordt meegevoerd op de woeilige baren en de Steenbergse vrouwen wanen zich voor anderhalf uur op een heerlijke reis. Het cadeautje dat de Vrouwenraad wilde geven vanwege het veertigjarig bestaan is hierdoor uitstekend terecht gekomen.