Vrijwilligers gezocht voor Buurtbemiddeling

STEENBERGEN – Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners van de gemeente Steenbergen gebruik maken van buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten met buurtbemiddeling, is WijZijn Traverse nog op zoek naar vrijwilligers. Deze kunnen zich de komende periode aanmelden. 

Op dit moment komen problemen in de buurt vaak binnen bij de gemeente via een verzoek tot handhaving. De gemeente bekijkt dan, waar nodig in overleg met de wijkagent, of zij kan handhaven. Dit is niet altijd het geval, omdat de handhavers of wijkagenten alleen kunnen ingrijpen als iets direct zichtbaar is of wettelijk niet is toegestaan. Zo kan een bewoner last hebben van geluid, maar is dit op het tijdstip van de controle niet hoorbaar. Toch hebben bewoners er last van. Vaak zijn er onderliggende ergernissen in de burenrelatie. Door een bemoeienis naar aanleiding van een klacht zelf wordt de kern van het probleem vaak niet opgelost.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars starten door echt te luisteren naar de verhalen van beide buren. Vervolgens kunnen de bemiddelaars – dit zijn onpartijdige vrijwilligers – buren helpen samen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Hierdoor kan er meer begrip voor elkaar komen. Ook streven zij naar een haalbare oplossing,  waartoe beide buren gemotiveerd zijn deze ook werkelijk uit te voeren. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 75 procent van de situaties een goed resultaat heeft, ook op lange termijn. Hierdoor wonen bewoners weer met plezier in hun wijk.

Vrijwilligers gezocht

De gemeente wil per 1 januari starten met het project. Daarom zijn zij eerst op zoek naar vrijwillige bemiddelaars. De vrijwilligers krijgen een driedaagse opleiding en ondersteuning via persoonlijke coaching, intervisies en bijscholing.  Een achtergrond als mediator in niet nodig, wel is het prettig als vrijwilligers affiniteit hebben met communicatie. Door vrijwilligers gemaakte onkosten (reis- en telefoonkosten) worden door WijZijn Traverse vergoed.

Ondersteuning

Voor het team buurtbemiddeling in Steenbergen wordt gezocht naar 12-15 gemotiveerde vrijwilligers. Vanaf 8 vrijwilligers kan de driedaagse opleiding voor buurtbemiddeling gestart worden. Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op een professionele coördinator, in de gemeente Steenbergen is dit Pascal Vos. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling Steenbergen via buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl of 06-58990383. 

De gemeente Steenbergen heeft  ruim 36.000 euro beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018. Dit bedrag wordt gebruikt voor het aanstellen van een professionele coördinator en voor de scholing en onkostenvergoeding van de vrijwilligers.

Foto: Een verwaarloosde tuin kan de oorzaak zijn van een conflict. In plaats van buren die uiteindelijk met elkaar op de vuist gaan, kan het helpen wanneer een bemiddelaar eens rustig met de beide partijen gaat praten.