Vrijdag opnieuw staking als noodkreet vanuit basisonderwijs

REGIO – Er moet structureel geïnvesteerd worden om de situatie in het onderwijs te verbeteren. Die stelling wordt door het meeste onderwijspersoneel wel onderschreven, maar niet iedere leerkracht ziet staken als het juiste drukmiddel. Met als gevolg dat de klaslokalen op sommige basisscholen leeg zullen zijn, terwijl er op andere scholen gewoon wordt lesgegeven.

Het is inmiddels al de vierde stakingsdag die is georganiseerd door de onderwijsbonden. De hele week zijn er overal acties, met als afsluiting op vrijdag een protest op het Malieveld in Den Haag, waar ook juffen en meesters uit onze regio naartoe gaan. “Eigenlijk had ik verwacht dat de stakingsbereidheid minder zou zijn dit keer, maar het is uiteindelijk nog zo’n 2/3 deel van het personeel dat gaat staken. Het is een individueel recht dat leerkrachten hebben, vandaar dat de situatie ontstaat dat sommige leerlingen van dezelfde school wel les hebben en andere niet”, vertelt Els Kooijmans namens het bestuur van de Lowys Porquinstichting, waar veel scholen in de regio onder vallen. “Je merkt dat de rek er bij de leerkrachten echt uit is; ze moeten al zoveel moeten opvangen en er is geen zicht op verbetering. Door te staken hopen ze echt een algeheel signaal af te geven.”

Maatschappelijke druk

Op een van de grotere scholen, de Maria Regina in Steenbergen, zullen maar twee van de zestien groepen les krijgen. “Het is de nijpende situatie in het onderwijs waardoor het personeel besluit om te staken. Er is nergens vervanging voor mogelijk. Dat was er al niet voor studie, maar ook de reguliere vervanging is nu een probleem geworden. Het gaat dus om veel meer dan alleen maar verhoging van de salarissen”, zegt directeur Eric Graafmans.

Op de Gummarusschool krijgen ook maar twee groepen les. Net als de vorige keer is de stakingsbereidheid hier hoog. “Het is mooi dat er al wat geld is bijgekomen voor de salarissen, maar ik merk dat vooral de maatschappelijke druk op het onderwijs de reden tot staken is. Alles wat er mis is in de samenleving, wordt door de politiek op het bordje van de scholen geschoven. Verklaarbaar omdat wij ze de hele dag in de klas hebben, maar het drijft ons steeds verder af van onze eigenlijke taak. Juist met zo’n staking willen leerkrachten laten zien dat het prachtig vak is, maar dat het ons nu moeilijk wordt gemaakt”, zegt directeur Wietse Visser.

Goodwill houdt keer op

Op de meeste kleinere scholen in de kernen wordt er echter gewoon lesgegeven. Zowel bij RKBS De Zonneberg in Kruisland als bij basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer zijn er geen leerkrachten die willen staken. “Ik heb begrepen dat er geen discussie over is geweest, het besluit was unaniem”, aldus interim-directeur Gerold Baan van Merijntje.

Op de Petrus en Paulusschool in Dinteloord zijn de meningen verdeeld, met als gevolg dat leerlingen uit vier klassen vrij zijn. “Iedereen is het erover eens dat er wat moet veranderen aan de huidige situatie in het onderwijs, maar niet iedereen wil daarvoor op de barricade. We hebben geen negatieve reacties gehad van ouders die nu voor opvang moeten zorgen. Die zien namelijk zelf de hectiek en problematiek waar we wekelijks mee te maken hebben op school. Op dit moment kunnen we vervanging nog intern oplossen dankzij de goodwill van de leerkrachten, maar dat houdt natuurlijk een keer op” vertelt directeur Francis van Groenestijn.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl