Vragen StAn over probleemsituatie op Molendijk in Dinteloord

DINTELOORD – Steenbergen Anders heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend, naar aanleiding van de klachten van bewoners van de Molendijk en -weg in Dinteloord, die veel overlast ervaren van sluipverkeer, zoals eerder deze week viel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

Namens de fractie spreekt raadslid Tim Huisman, naar aanleiding van onder meer dit artikel, er zijn afschuw uit over dat de bewoners met boze reacties, scheldpartijen en zelfs dreigementen van weggebruikers te kampen hebben, als zij die aanspreken op hun rijgedrag.

Volgens Steenbergen Anders heerst er tegenwoordig vooral ’s morgens vroeg als eind van de middag ronduit spitsuur op het weggedeelte, dat voorheen afgesloten was voor gemotoriseerd verkeer en ook nu voornamelijk dienst zou moeten doen voor fietsers en voetgangers.

De partij vraagt zich dan ook af waarom de weg weer is opengesteld en vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een rustige leefomgeving t.b.v. de bewoners. Het college dient daarom, wat Steenbergen Anders betreft, in overleg te treden met de wijkagent (die zich volgens het artikel overigens niet in de bevindingen van de bewoners herkent), teneinde een oplossing te zoeken voor het probleem.