Vragen PvdA aan college over bedreigingen jegens Van den Bosch

STEENBERGEN – De PvdA hoopt van het college nog een aantal antwoorden te krijgen op vragen over het vertrek van D66-wethouder Vincent van den Bosch, voordat de raad diens ontslagverzoek gaat behandelen. De oppositiepartij heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij B en W en wil met name inzicht krijgen in de bedreigingen die volgens Van den Bosch aan zijn adres zijn geuit de afgelopen maanden.

De PvdA vraagt om een overzicht van de bedreigingen en/of verdachtmakingen, wil ook weten in hoeverre de burgemeester en overige wethouders hiermee bekend waren en zo ja wat zij vervolgens gedaan hebben, zoals aangifte bij de politie.

Fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA is ook benieuwd waarom de raad(sleden) niet eerder geïnformeerd zijn over de dreigende situatie, die mogelijk ook risico's met zich mee bracht voor de veiligheid van alle raads- en collegeleden.

De raad vernam een en ander voor het eerst toen Van den Bosch in de raadsvergadering van 11 november zijn excuses aanbod voor de ‘videorel’, maar o.a. ook aangaf met de dood te zijn bedreigd.

‘Indien noodzakelijk, maar liever in het openbaar’ hoopt de PvdA zo snel mogelijk antwoord te krijgen op de gestelde vragen. De PvdA tekent hierbij bovendien aan het erg vreemd te vinden dat er, voor zover de fractie weet, nog altijd geen aangiftes zijn gedaan m.b.t. de bedreigingen verdachtmakingen, die Van den Bosch mede hebben doen besloten zijn functie neer te leggen.

Als hij dat niet had gedaan, zou een raadsmeerderheid later deze week overigens vrijwel zeker een motie van wantrouwen tegen de wethouder hebben aangenomen.