Vragen over ‘rechtsgelijkheid’ in kader van Hapjestour

STEENBERGEN – Raadslid Danker Kouwen van de Volkspartij klom in de pen na het lezen van een artikel van Dasja Abresch in Steenbergse Courant naar aanleiding van het cancelen van de Culturele Hapjes Tour langs vijf Steenbergse horecagelegenheden. “Wij zijn een groot voorstander van rechtsgelijkheid in de regio en zouden graag zien dat onze toch al zwaar getroffen MKB op dezelfde manier kan ondernemen als de overige MKB in deze regio”, zo stelt Kouwen namens zijn partij.

Als inleiding gebruikt Danker Kouwen citaten uit het artikel in Steenbergse Courant, waarbij hij vergeet aan te geven wat de bron is. In het artikel geeft de woordvoerder van de veiligheidsregio aan dat besluiten over wel of geen toestemming voor activiteiten in deze coronatijd op het slappe koord genomen moeten worden. “Het is balanceren om tot een goede afweging te komen”, zo stelt zij. . “Het is onze taak om het pakket aan maatregelen dat we van het Rijk binnenkrijgen te detailleren naar regionale omstandigheden. De basis die we daarbij hanteren, is dat we zo min mogelijk samenkomsten en contacten willen, maar het is uiteindelijk aan de burgemeester van iedere gemeente om daar een besluit over te nemen.”

Toezegging gevraagd

Dankert Kouwen stelt naar aanleiding hiervan vragen aan het college van b en w. Hij vraagt of het klopt dat de Hapjes Tour niet door mocht gaan door een besluit van het college. En of het klapt dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een ander advies heeft gegeven. Dat wil de vraagsteller graag inzien. Ook wil Kouwen graag weten of in andere gemeenten in deze regio soortgelijke initiatieven wel doorgang konden vinden. Hij vraagt de toezegging van het college dat deze haar besluit heroverweegt en een ‘eenduidig en vooral op basis van rechtsgelijkheid het beleid in onze regio gaat uit voeren’.

[ door Peter Vermeulen ]