Vraagtekens bij integriteit wethouder

STEENBERGEN – De PvdA heeft bij het college vragen ingediend over het gebruik van een dure auto met buitenlands kenteken door D66-wethouder Vincent van den Bosch (Financiën/Economische Zaken), waarmee hij zich volgens de fractie mogelijk niet houdt aan de eigen integriteitsregels van de gemeente. ‘Die geven aan dat ook maar de schijn van een mogelijk gebrek aan integriteit dient te worden vermeden’.

Raadsleden zijn, zo schrijft fractievoorzitter Willem van den Berge aan het college, geconfronteerd met anonieme, min of meer lasterlijke brieven over het vervoermiddel van de wethouder. Hij stelt te weten dat hieromtrent minstens één raadslid vragen heeft gesteld aan de burgemeester.

‘Voor zover er al antwoorden zijn gegeven, zijn deze niet gedeeld met de raad’, aldus Van den Berge, die wil weten of het klopt dat Van den Bosch zich voor zijn ‘dagelijkse verplaatsingen’, dus ook bij de uitvoering van zijn functie als wethouder, inderdaad gebruik maakt van een ‘tot de duurdere klasse behorende auto voorzien van een buitenlands kenteken’.

Directeur van Pools Modellenbureau

Ook vraagt de PvdA zich af in hoeverre een dergelijk voertuig in verhouding staat tot de nevenfunctie waaraan de auto vermoedelijk gekoppeld is, te weten het directeurschap van een Pools modellenbureau, waaraan Van den Bosch volgens zijn eigen ‘opgave’ twee uur per week besteedt. Daarnaast heeft de bijna fulltime wethouder (0,9 fte) overigens ook nog een eigen bedrijf dat hem circa acht uur per week bezighoudt.

‘Schadelijk voor het aanzien van gemeentebestuur’

De PvdA verzoekt het college bewijzen te overleggen dat Van den Bosch zich aan de in Nederland geldende belastingregels houdt met betrekking tot de auto. ‘Het rijden in een gehuurde, geleasde of geleende auto met een buitenlands kenteken is niet verboden, echter na het verstrijken van twee weken dient hierover wel de Nederlandse belasting te worden afgedragen’, stelt Van den Berge

‘Hoewel dit zaken zijn die primair in de privésfeer liggen, hechten wij eraan dat deze vragen in het openbaar worden behandeld, daar deze situatie openbaar valt waar te nemen en hierover oneigenlijke speculaties ontstaan, die schadelijk zijn voor het aanzien van het openbaar bestuur, meer in het bijzonder het stadsbestuur van Steenbergen’, zo besluit Van den Berge.

Ook bij de redactie van de Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl is, enige tijd geleden een anonieme brief bezorgd over deze kwestie. Aangezien de afzender(s) hiervan zich niet bekend maakten, is er op dat moment geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het college bevestigde toen dat zij de brief eveneens had ontvangen, maar vanwege de anonimiteit van de schrijver(s) werd er niet op gereageerd.