Vosmeerders steunen In4outdoor

NIEUW-VOSSEMEER – De publieke tribune zit over het algemeen niet vol tijdens zittingen van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Steenbergen.  Vanmorgen was dat echter wel het geval. Een twintigtal inwoners van Nieuw-Vossemeer reisden naar het gemeentehuis af om hun steun te betuigen aan outdoor activiteitencentrum In4outdoor dat onderwerp van gesprek was.

Strikt genomen was niet In4outdoor maar het college van burgemeester en wethouders degene waartegen het bezwaar was ingediend door Nieuw-Vossemeerder Jan Peeters. Zijn woning aan de Watermolen kijkt uit op het terrein van het activiteitencentrum aan de Boerengorseweg. Peeters, van het begin af aan al fel tegenstander, staat op het standpunt dat de vergunning die de gemeente Steenbergen heeft verleend bol staat van de onduidelijkheden en bovendien niet naar behoren wordt nageleefd door de eigenaren van In4outdoor. Om die reden diende hij de afgelopen maanden vele handhavingsverzoeken in bij het college die grotendeels afgewezen werden. Dat laatste was aanleiding voor Peeters om de Bezwaarschriftencommissie in te schakelen.

Leuke jeugd

De commissie wordt bemand door onafhankelijke leden die een advies uitbrengen aan het college. Zij hoorden vanmorgen zowel de bezwaren van Peeters als het verweer van de gemeente Steenbergen en In4outdoor aan.

De gemeente Steenbergen werd er vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Juridische Handhaving Chayenne van de Water. “De gevolgen van bepaalde overtredingen die meneer Peeters geconstateerd heeft, zijn nihil en om die reden staat handhaving ervan onderaan de prioriteitenlijst. Ook kijken we daarbij naar het gedrag van de overtreder die alles steeds binnen korte tijd heeft opgelost.” Van de Water vroeg zich openlijk af welke onderliggende reden Peeters heeft om zich op te stellen zoals hij doet. Zij maakte daarbij glashelder hoe het college tegen de materie aankijkt: “In4outdoor biedt ieder kind de kans op een leuke jeugd. Het is een initiatief dat wij van harte ondersteunen.”

Warm hart

Dat gold ook voor de twintig Vosmeerders die de moeite hadden genomen om naar het gemeentehuis af te reizen. Zij waren gemobiliseerd door Petra Rijk wiens echtgenote John zich de afgelopen maanden als vrijwilliger inzette voor In4outdoor. “Door hier te zijn, willen we laten zien dat wij In4outdoor steunen. Het zijn niet alleen moeders van wie de kinderen er op de club zitten, maar allerlei mensen die het centrum een warm hart toedragen.”

Om de zaak kracht bij te zetten, is Petra Rijk voornemens in de loop van deze week een handtekeningenactie op te starten op het dorp. “Ons belangrijkste doel daarbij is dat we de eigenaren van In4outdoor willen laten zien dat Vosmeer achter hen  staat. En dat we de bezwaarmaker ervan willen overtuigen dat hij moet stoppen met zijn pesterijen.”