Vos ondertekent burgemeestersbrief voor verruiming Kinderpardon

STEENBERGEN – Als waarnemend burgemeester wilde hij zijn positie eigenlijk niet benutten om een statement te maken, maar op verzoek van een ruime politieke meerderheid heeft ook Joseph Vos nu het burgemeestersinitiatief ondersteund voor verruiming van het zogenoemde Kinderpardon.

Inmiddels heeft zo’n driekwart van alle burgemeesters in Nederland zich achter de ‘actie’ geschaard, die werd opgestart door de burgemeester van Bunnik. Hun verzoek is gericht aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en bedoeld om ook kinderen van asielzoekers die niet onder toezicht van de Rijks- maar van de gemeentelijke overheid vallen in Nederland te laten blijven. Zij lopen nu nog het risico op uitzetting.

Op vragen van de PvdA-fractie reageerde Vos vorige week dat hij bij zijn beste weten geen bericht had ontvangen vanuit het Genootschap van Burgemeesters, met de vraag of hij het initiatief wilde ondersteunen.

'Geen Steenbergs vraagstuk'

,,Als waarnemend burgemeester kom ik mogelijk niet in hun adressenbestand voor. Ik heb me niettemin in de kwestie verdiept, veel sympathie voor de actie en ook geen bezwaar om de brief te ondertekenen, maar het is geen Steenbergs vraagstuk,’’ hield hij de raad voor. ,,Er zijn geen kinderen uit deze doelgroep die onder het gezag van onze gemeente vallen.’’ Los daarvan vond hij het dus niet nodig om vanuit zijn huidige positie een statement te maken.

Voor- en tegenstanders

PvdA, CDA, D66, Steenbergen Anders en Gewoon Lokaal brachten hem op andere gedachten. Namens de Volkspartij stemde ook Wil Knop vóór, Michel Lambers en Ger de Neve van deze partij stemden uit principe tegen, zij vinden dat de lokale overheid zich niet met landelijk beleid dient te bemoeien en willen dat andersom evenmin. De VVD stemde tegen omdat hun partijgenoot Teeven heeft aangegeven voor schrijnende gevallen een uitzondering kan maken en dat vinden de liberalen afdoende.

De PvdA vond het overigens vreemd te horen dat Vos niet bekend zou zijn bij het Genootschap van Burgemeesters. Navraag leerde inmiddels echter dat de organisatie niet over het juiste e-mailadres beschikte.