Vos laat omstreden brief van gemeentesite verwijderen

STEENBERGEN – Waarnemend burgemeester Joseph Vos heeft besloten de omstreden brief van ‘G. van Boven’ over de bestuurscrisis te laten verwijderen van het Raads Informatie Systeem, één van de gemeentelijke websites. De ontstane commotie over het schrijven ‘ dreigt het bestuurlijke proces in de gemeente Steenbergen opnieuw te verstoren’, zo motiveert Vos zijn besluit. Ook twijfelt hij aan de ware identiteit van de afzender.

Op het verwijderen van de brief, die als ingekomen stuk was toegevoegd aan de agenda voor de oordeelsvormende vergadering van donderdag 26 juni, werd gisteren nadrukkelijk aangedrongen door fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA.

Commissaris van de Koning

Hij noemde het ongehoord dat nota bene Vos zich, met het openbaar maken van de brief, verantwoordelijk maakte voor het verspreiden van geheime, oncontroleerbare informatie, waarmee schade wordt berokkend aan personen die ‘Van Boven’ opvoert. De onbekende schrijver heeft – naast o.a. burgemeester Saskia Bolten, de raadsleden Michel Lambers en Ger de Neve van de Volkspartij en redacteur John Nijssen van de Steenbergse Courant – ook Commissaris van de Koning Wim van de Donk in een kwaad daglicht gezet.

Laatstgenoemde riep bij herhaling op om in Steenbergen tot een proces van heling, genezing en verzoening te komen. Tot en met het openbare debat van 26 juni aanstaande, over de bevindingen en aanbevelingen van Joseph Vos, zou vanuit die optiek ‘radiostilte’ worden betracht door de politici.

Kwaadspekerij

Die werd vooral doorbroken na opmerkingen van wethouder Cor van Geel in BNDeStem over de bewuste brief. De CDA’er stelde eerst blij te zijn dat 'nu eindelijk de waarheid naar buiten komt’ en volgens een artikel dat vandaag in de regionale krant staat, benaderde hij de redactie van BNDeStem zelf om aandacht te vragen voor de brief.

Waarnemend burgemeester Vos heeft via een woordvoerster laten weten niet nader te willen reageren op de ontstane situatie, noch op de vragen hieromtrent die Steenbergse Courant schriftelijk bij hem heeft ingediend. Deze krant wil onder meer weten of Vos afstand doet van de uitlatingen in de brief en wat hij eraan gaat doen om te achterhalen van wie de kwaadspekerij daadwerkelijk afkomstig is.

De volledige verklaring die waarnemend burgemeester Joseph Vos heden heeft laten uitgaan luidt alsvolgt:

'Afgelopen week heb ik de brief van G. van Boven op het RIS laten plaatsen. Eerder heb ik aangegeven wat mijn overwegingen zijn geweest om dit te doen.

Het op het RIS plaatsen van de brief heeft inmiddels echter tot veel commotie geleid. De afweging om rond de brief van G. van Boven de reguliere werkwijze te volgen, dreigt daarmee het bestuurlijke proces in de gemeente Steenbergen opnieuw te verstoren. Ook omdat intussen twijfel over de identiteit van de afzender is ontstaan.

In het belang van de bestuurlijke situatie in de gemeente Steenbergen heb ik daarom vanochtend de brief van G. van Boven uit het RIS laten verwijderen. De dynamiek van de politiek vraagt er soms om om besluiten te herzien. Mijn inzet is en blijft om samen met alle betrokkenen in de gemeente Steenbergen de wijsheid te vinden om weer tot een goed bestuurbare gemeente te komen'.