Voorzitter Theo van Es over opheffen Steenbergen Anders: “We hebben de afgelopen twaalf jaar veel bereikt”

STEENBERGEN – Gemeenteraadsverkiezingen zonder Steenbergen Anders. Het zal even wennen zijn op 21 maart 2018. Na twaalf jaar haar stempel op de Steenbergse politiek gezet te hebben, is het einde van de partij in zicht. Een afscheid zonder spijt en tranen volgens Theo van Es, voorzitter en burgerraadslid, die het ondanks dat toch graag anders had gezien. “Ik denk dat er nog altijd ruimte is voor een partij als Steenbergen Anders. Maar de mensen om er vorm en inhoud aan te geven zijn er niet en dus houdt het hier op.”

“Een langzaam proces,” noemt Van Es het. ”We hebben geprobeerd om nieuwe leden te werven; toen die zich niet meldden, hebben we gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen maar ook dat leidde niet tot resultaat.”

Ploeteren  

Het gebrek aan leden die actief politiek willen bedrijven, een bestuursfunctie willen bekleden of een passievolle campagne willen voeren, is niet alleen voorbehouden aan Steenbergen Anders. Landelijk ploeteren fracties om de kandidaatslijsten te vullen en een actieve achterban om zich heen te verzamelen.

Toch besluiten niet alle partijen om het licht uit te draaien. Steenbergen Anders wel. “We hebben alle andere mogelijkheden uitgeput; een andere keuze was er niet meer.” Jammer is het wel, volgens de voorzitter ook al had het voor zijn eigen overstap naar de VVD geen verschil gemaakt. “Wanneer Steenbergen Anders had gezinderd van het leven, dan nog was ik gegaan. Ik stem landelijk altijd al VVD en heb gemerkt dat ik me toch beter voel bij een partij met een landelijke basis.”

Gegroeid

Het neemt niet weg dat het hem stoort dat het beeld bestaat dat StAn stopt omdat er niets meer is om tegen te protesteren. “Het is waar dat wij ontstaan zijn uit onvrede met  het gevoerde beleid rondom het gekozen A4-tracé en de verkoop van het oude gemeentehuis. Maar van daaruit zijn wij wel gegroeid naar een partij die de afgelopen twaalf jaar veel bereikt heeft.”

Aquaduct

Voorbeelden van successen heeft Van Es te over. “Met name in de acht jaar dat Bert van Kesteren als wethouder deel uitmaakte van het college, is er veel goeds gebeurd. We hebben vijf miljoen euro vrij gevochten voor de aanleg van een aquaduct waar anders een brug over de A4 had gelegen die voor veel meer overlast en een afgesneden haven had gezorgd. Maar ook StadHaven en het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied zijn onderwerpen waar wij een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.”

Eigen bijdrage

Van de afgelopen vier jaar waarin Tim Huisman als raadslid en Theo van Es als burgerraadslid StAn vertegenwoordigden in de raad, is laatstgenoemde trots op het terugbrengen van de menselijke maat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). “We hebben de eigen bijdrage voor ouders met kinderen in de jeugdzorg een duidelijk halt toe geroepen.”

Verlevendigd

Bovenal is Van Es trots op de wijze waarop Steenbergen Anders zich drie periodes lang heeft ingezet voor het opnieuw vormgeven van bestuurlijke processen op een wijze die voor de burger transparant en toegankelijk is. “Dat is begonnen met Jan Ooms die een groot voorvechter van het dualisme was. Daarmee zijn de wethouders letterlijk en figuurlijk uit de cirkel van de raad gesneden. Het inzichtelijk maken van het proces van beleidsvorming is voor ons altijd van het grootste belang gebleven. Zo liepen we voorop bij het vormgeven van het huidige systeem van vergaderen waardoor het debat aanzienlijk is verlevendigd. Ook wordt iedere financiële uiting naar buiten toe begeleid door een zogenaamde infographic waarmee het in één blik duidelijk is wat er binnen komt en waar het naartoe gaat.”

We stappen erop af

Ligt verarming op deze vlakken op de loer nu Steenbergen Anders straks geen deel meer uitmaakt van het politieke plaatje? “Dat risico bestaat,” meent het burgerraadslid. “Op het gebied van stijl waren we écht anders. Onconventioneel. Tim en ik houden er allebei van om complexe dingen plat te slaan; ze terug te brengen tot één simpele kern. Dat vind ik wel typisch StAn. We pakken onze rol in het communiceren met onze inwoners heel nadrukkelijk. Als er ergens iets aan de hand is, dan stappen we erop af. We gaan niet thuis stukken zitten lezen om aan de hand daarvan een mening te vormen; we gaan er naartoe en vragen wat er aan de hand was.”

Gaat Stan gemist worden? “Ik weet het niet. Soms merk je pas dat je ergens blij mee was, als het er niet meer is,” besluit de voorzitter.

Foto:

Als voorzitter van Steenbergen Anders draait Theo van Es op 21 maart 2018 het licht definitief uit. Het neemt niet weg dat hij met tevredenheid terugkijkt op de jaren dat de partij deel uitmaakte van het politieke krachtveld.

Door Dasja Abresch