Voorzitter RPS over Hart voor de Stad: “Er staat de stad Steenbergen veel moois te wachten”

STEENBERGEN – Vorige week maandag kwamen de deelnemers aan het project Hart voor de Stad bijeen om elkaar op de hoogte te stellen van de vorderingen. Tijdens de tussentijdse evaluatie presenteerden de vijf werkgroepen de stand van zaken tot dusver. Kees de Bruin, voorzitter van het Retail Platform Steenbergen, toonde zich na afloop dik tevreden over de tussenstand. “Ik zie betrokken ondernemers en andere belanghebbenden die met een aanstekelijk energie aan de slag zijn. Die niet in negativisme blijven hangen maar met de blik op de toekomst de schouders eronder zetten.“

Het voornaamste doel van Hart voor de Stad is om het koopcentrum van Steenbergen toekomstbestendig te maken. Dit gebeurt niet alleen vanuit een ondernemersoog, maar juist in samenwerking met inwoners en organisaties zoals de Stadsraad. Ook de gemeente en de Rabobank zijn nauw betrokken bij de planvorming.

Onder de indruk

In 2016 ondertekenden RPS, gemeente en Rabobank een convenant dat resulteerde in een rapport en een actieplan. Daaropvolgend gingen vijf werkgroepen, onder begeleiding van strategie- en marketingadviseur Thiemen Vermeulen van Vermeulen Steenbergen, aan de slag met een scala aan onderwerpen. Variërend van aanpak leegstand tot bereikbaarheid en van beleving tot samenwerking. Afgelopen maandag presenteerden de groepen de tot dusver bereikte resultaten in een tussenevaluatie.

Na afloop van de bijeenkomst was de heersende conclusie dat er hard gewerkt is. De aanwezige raadsleden toonden zich onder de indruk van het gepresenteerde. Evenals retail-specialist Marc Majolee die de totstandkoming van het onderliggende rapport begeleidde. “In Nederland zijn 420 plaatsen begonnen met een soortgelijk traject: de helft ligt stil en van de andere helft is het resultaat wisselend. Hier zie ik werkgroepen die de handen uit de mouwen hebben gestoken en zich de materie echt eigen hebben gemaakt. Het resultaat is veel actiepunten die klaar zijn om geïmplementeerd te worden. Aan het eind van jullie traject mag je met recht een feestje voor jezelf vieren in Steenbergen.”

Pure winst

Wethouder Marijke Vos had ook niets dan complimenten voor het verrichte werk. “Voor de gemeente heeft Hart voor de Stad grote toegevoegde waarde in aanloop naar het Centrumplan dat nog dit jaar geschreven wordt. Dit plan zal breder zijn dan Hart voor de Stad, maar heel veel werk is al wel gedaan. Dank daarvoor.”

Als een waar ondernemer omschrijft Kees de Bruin het hele project als “pure winst”: “Het voornaamste is dat mensen bij elkaar komen en inhoudelijk met elkaar praten over gemeenschappelijke onderwerpen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en draagvlak voor de aanpak. Bovendien leer je elkaar op een hele andere manier kennen.”

 Bijeen waar nodig

Volgens de voorzitter gaat Steenbergen jaren van voorspoed tegemoet. “Er wordt aan alle kanten zo hard gewerkt. Aan de toekomstbestendigheid van het koopcentrum met Hart voor de Stad, aan het Vestingverleden met Expeditie Nassau en aan de koppeling van haven en Markt met StadHaven. Het zijn geen afzonderlijke trajecten maar drie parallelle banen met ieder hun eigen kracht. Ze komen bijeen waar nodig en versterken elkaar enorm. Ik voorzie dat er komende jaren veel mooie dingen gebeuren in de stad Steenbergen.”

Vitaal kloppend

Na de vakantie gaan de werkgroepen met frisse moed verder om de prioriteiten verder uit te werken in een planning en een begroting. De eindevaluatie is in november. Dat is nog lang niet het einde van Hart voor Stad. “Sterker nog, daar begint het pas,” aldus De Bruin. “Sommige actiepunten zullen direct tot uitvoer gebracht worden, anderen moeten over een langere periode een plek krijgen. We gaan er vanuit dat Hart voor de Stad nog vele jaren vitaal blijft kloppen.”

Foto en tekst: Dasja Abresch©Steenbergse Courant