Voorstel tot grondig onderzoek naar oorzaak bestuurscrisis

STEENBERGEN – PvdA, Volkspartij en onafhankelijk raadslid Koos Boluijt – die tegen de motie van wantrouwen versus burgemeester Saskia Bolten stemden – gaan in de raadsvergadering van aanstaande donderdag aandringen op het instellen van een grondig onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van de bestuurscrisis bij de gemeente Steenbergen.

,,Professionals op het gebied van personeelsmanagement en functioneringsgesprekken zijn nodig om de gang van zaken op diepgaande wijze te onderzoek, zodat we op een objectieve manier vast kunnen stellen of burgemeester Saskia Bolten al dan niet terecht aan de noodrem heeft getrokken,’’ stelt initiatiefnemer Willem van den Berge.

Verantwoorden richting de burgers

Hoe de fractievoorzitter van de PvdA dit voorstel precies in het vat gaat gieten, weet hij nog niet, aangezien het onderwerp voorlopig niet op de agenda van de aanstaande raadsvergadering prijkt. In hoeverre de drie eenmansfracties op een meerderheid kunnen rekenen, durft Van den Berge niet te voorspellen. ,,Maar wat zouden de bezwaren tegen zo’n onderzoek kunnen zijn? Iedereen wil toch duidelijkheid? En de raad dient zich te verantwoorden richting de burgers.’’

Aanbieding petitie SAS

Op voorspraak van waarnemend burgemeester Joseph Vos stemde het presidium (overlegorgaan van alle fractieleiders en de burgemeester) afgelopen week er al wel unaniem mee in, dat de werkgroep Steenbergen achter Saskia (SAS) bij aanvang van de bijeenkomst – donderdag 30 januari om 19.30 uur – in de gelegenheid wordt gesteld om de petitie aan te bieden, waarmee tussen 22 december en 2 januari ruim 3000 handtekeningen werden ‘opgehaald’.

Doel van deze actie is dat de politieke tegenstanders hun motie van wantrouwen jegens Saskia Bolten intrekken. Tegelijkertijd wordt aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de minister van Binnenlandse Zaken verzocht geen medewerking te verlenen aan een eventueel ontslag van de burgemeester.

Openbaarheid

Dat laatste is in wezen al gebeurd. Nadat Bolten de motie van wantrouwen naast zich neerlegde, had de raad de Commissaris van de Koning kunnen vragen de burgemeester uit haar functie te ontheffen. Van de Donk gaf de fractievoorzitters bij de tijdelijke aanstelling van Vos te kennen niet aan een dergelijk verzoek te zullen meewerken.

Vervolgens gaf het gros van de partijen aan zo snel mogelijk af te willen van de geheimhouding van het onderzoeksrapport naar de bestuurlijke problemen en werd ook aangestuurd op een openbaar debat over de prangende kwestie. Daaraan lijkt Vos vooralsnog geen gehoor te hebben gegeven. Desgevraagd doet hij hieromtrent geen uitspraken. En: ‘Als er iets nieuws te melden is, komen we daar actief mee naar buiten’, laat de waarnemend burgemeester via de afdeling voorlichting weten.

Politieke tegenstanders van Bolten overwegen verklaring af te leggen

,,In overleg met Vos, naar wie we goed moeten luisteren, is besloten dat er eerst het nodige op een rijtje moet worden gezet,’’ reageert fractievoorzitter Cors Zijlmans van GB/Dé Lokale Partij. Of er op een later moment alsnog openheid van zaken wordt gegeven, kan Zijlmans op dit moment niet inschatten. Wel bestaat de kans dat GB/Dé Lokale Partij, VVD, CDA, Steenbergen Anders, D66 en Door! – de zes fracties die het vertrouwen in Saskia Bolten opzegden – in de raadsvergadering van komende donderdag een verklaring gaan afleggen. ,,Dat is nog niet zeker en als het gebeurt, staat nu in ieder geval nog niet vast hoe de inhoud zal luiden. Daarover moet nog nader overleg plaatsvinden,’’ stelt Zijlmans.

'Het zou de partijen sieren om fouten toe te geven'

Initiatiefnemer Arnold van der Heijden van SAS is in ieder geval blij met de gelegenheid die de werkgroep geboden krijgt om de petitie aan te bieden. ,,Dat hebben we in een gesprek met de heer Vos gevraagd en nu kunnen we de stem van het volk nog één keer duidelijk laten horen. Wat de raad ermee gaat doen, is afwachten. De eerste reacties wijzen er niet op dat men bereid is de motie van wantrouwen in te trekken. Het zou de bewuste partijen echter sieren als zij terug durven te komen op fouten die in dit proces zijn gemaakt. Bij één van de open avonden van Gewoon Lokaal! heb ik sowieso opgetekend dat zij het achteraf bezien beter hadden gevonden om het onderzoeksrapport niet te accepteren en dat zij dit aan de direct betrokkenen, de burgemeester en de gemeentesecretaris, hadden moeten laten lezen.’’

'Wijze waarop burgemeester is weggestuurd heeft veel kwaad bloed gezet'

 Een meerderheid van de politiek doet helaas nog steeds alsof er niks aan de hand is en steekt de kop in het zand voor alle kritiek vanuit de bevolking. De enige reden voor de motie van wantrouwen die we officieel te horen krijgen is dat de uitgelekte verklaring van Saskia Bolten niet strookte met het gesprek dat zij een paar daarvoor met de fractievoorzitters had. Maar wat zij verder verkeerd zou hebben gedaan, blijft onduidelijk. Dat er op stel en sprong een motie van wantrouwen is opgesteld en de manier waarop zij is weggestuurd, heeft veel kwaad bloed gezet bij het publiek.’’

Van der Heijden zal de petitie donderdag nader toelichten, maar tekent hierbij wel aan: ,,Het is niet aan ons om verantwoording af te leggen. Wij gaan geen politiek bedrijven. Wel hebben we inmiddels dus een gesprek gehad met de waarnemend burgemeester, die onze argumenten en beweegredenen heeft aangehoord.’’