Voorlopig nog geen Plusbus

STEENBERGEN – Had het bestuur van de Plusbus voor de afgelopen week al beslist dat de bus niet zal rijden, ook voor de komende twee weken is dat het geval.

Het bestuur zegt dat het onmogelijk is om de noodzakelijke afstand van anderhalve meter te bewaren. Dat gaat bij de Plusbus niet lukken. “We beseffen dat we juist onze doelgroep met dit besluit treffen. Maar de veiligheid van onze passagiers en van onze vrijwilligers die zelf ook tot de risicovolle groep behoren is de belangrijkste reden om niet te rijden”.
Wie vragen heeft kan zich wenden tot de voorzitter van de Stichting PLUSBUS: Roel Geers op telefoonnummer 06 51 357 826.