Voorlopig geen nieuw gemeentelogo

STEENBERGEN – De motie die de raad begin dit jaar heeft aangenomen over het logo van de gemeente Steenbergen blijft voorlopig nog even op de plank liggen. Burgemeester Saskia Bolten gaat zich ontfermen over het plan om tot een nieuw beeldmerk te komen, maar heeft daar meer tijd voor nodig.

Bovendien wil zij eerst van de wethouders en de raadsleden horen of het ontwikkelen van een nieuw logo wel prioriteit verdient in tijden van (forse) bezuinigingen. ,,We moeten de belangrijkste dingen het eerst doen,’’ stelt zij.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie lanceerde haar voorganger Jan Hoogendoorn volkomen onverwacht een groenblauw balkje als zijnde het nieuwe logo van de gemeente. Het traditionele gemeentewapen met de flankerende meerminnen zou in het vervolg alleen nog worden gebruikt voor officiële documenten en gelegenheden. Hoogendoorn had, zo bleek, noch zijn mede-collegeleden, laat staan de raad geïnformeerd over deze wijziging, die op dat moment zelfs al was doorgevoerd in de huisstijl (zoals briefpapier en enveloppen) van de gemeente.

Vanuit met name de inwoners van de kern Steenbergen en een meerderheid van de fracties kwam stevige kritiek op het ‘ontwerp’, dat als onder de maat en nietszeggend werd bestempeld. Vrijwel niemand begreep waarom de meerminnen en het wapenschild niet langer als beeldmerk van de gemeente konden dienen, temeer daar Steenbergen hoog inzet op (water)recreatie. Waarop de raad besloot dat er uiterlijk 1 september een ‘in onze gemeenschap breed gedragen voorstel’ moest liggen.
Zover is het college dus nog niet gevorderd, mede doordat Hoogendoorn ondertussen vertrok en Bolten zich de afgelopen twee maanden eerst moest inwerken. Het college was tot de benoeming – woensdagavond – van de nieuwe VVD-wethouder Miriam Termeer bovendien enkele maanden onderbezet. ,,In zo’n situatie kan een raad geen bovenmatige prestaties van ons verwachten,’’ aldus Bolten. ,,Ik ga nu om ‘rust’ vragen, zodat we dit goed kunnen oppakken.’’ Maar de vraag is dus eerst of de volksvertegenwoordigers willen vasthouden aan hun motie.