‘Voorkomen dat peuters Pippi op straat komen te staan’

STEENBERGEN – In een nieuw, nader uitgewerkt voorstel vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad opnieuw om een krediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor de huisvesting van peuterspeelzaal Pippi bij basisschool Gummarus, waar de peuters tijdelijk in de docentenkamer zijn ondergebracht. Die situatie voldoet volgens het college niet volledig aan de noodzakelijke (kwaliteits)eisen en moet daarom zo snel mogelijk worden opgelost.

In augustus verhuisde Pippi van haar oude, versleten onderkomen in de Oudlandsestraat naar de Gummarusschool.

B en W willen voorkomen dat de peuters op straat komen te staan. Daarop is de gemeenteraad ook niet uit, maar in de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij van begin vorige week verwees een ruime politie meerderheid het oorspronkelijke kredietvoorstel wel naar de prullenbak. Wethouder Cor van Geel moest zijn huiswerk overdoen en bijvoorbeeld aantonen of er ook (goedkopere) alternatieven zijn voor de nieuwbouw van Pippi.

Zowel college als de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen geven onveranderd de voorkeur aan vestiging van de peuterspeelzaal bij de Gummarusschool, zodat daar in navolging van de (toekomstige) Maria Regina en de Nieuwe Veste ook een zogenoemde brede school ontstaat. De combinatie van voorschoolse educatie en kinderopvang in de nabijheid van de basisschool in Zuid komt bovendien de bestrijding van achterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen ten goede.

In de raadsvergadering van volgende week donderdag komt het nieuwe voorstel aan de orde en zal blijken of de politieke partijen de nadere onderbouwing voldoende vinden om de benodigde twee ton beschikbaar te stellen. Op de vraag vanuit de fracties wat de nieuwbouw de gemeente precies gaat kosten, is geen antwoord gekomen. De jaarlijkse afschrijving van 10.000 euro is weliswaar in de meerjarenbegroting opgenomen, maar er zijn met de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen nog geen concrete afspraken gemaakt over de huurprijs.