Voorbereiding afscheid kerken Sint Annaparochie in volle gang

STEENBERGEN – Bisschop Jan Liesen van Breda komt hoogstpersoonlijk afscheid nemen van de rooms katholieke kerken in De Heen, Welberg en Dinteloord, die de Sint Annaparochie eind dit jaar noodgedwongen moet afstoten.

Vice-voorzitter Piet van Schilt van de Sint Annaparochie.

Zaterdag 4 oktober gaat de bisschop voor in de vieringen in de H. Corneliuskerk (Welberg) en de H. Petrus en Pauluskerk (Dinteloord), zaterdag 11 oktober in de O.L.V. ten Hemelopneming (De Heen). 

Slotvieringen

Na afloop van elke dienst krijgen de parochianen de gelegenheid om met de bisschop te praten en vragen aan hem te stellen. Een maand later valt definitief het doek voor de drie kerken. De slotviering in De Heen is op zaterdag 8 november, op de Welberg vindt zaterdag 15 november de laatste eredienst plaats en de afscheidsmis in Dinteloord wordt gehouden op zaterdag 22 november. Voorgangers bij deze vieringen zijn vicaris Paul Verbeek (oud-Steenbergenaar) en het pastorale team onder leiding van pastoor Hans van Geel.

Na afloop wordt telkens het allerheiligste – de gewijde hosties – uit het godshuis gehaald, waarmee de ‘ontkerkelijking’ een feit en onomkeerbaar is. De heilige relikwieën worden overgebracht naar één van de overige kerken.

Toekomst overige kerken

Vijf maanden geleden werd bekend dat de Sint Annaparochie, voornamelijk op financiële gronden, drie van haar zeven kerkgebouwen gaat sluiten. Over vier jaar wordt bovendien opnieuw bekeken of de H. Gummarus- en de Vredeskerk in Steenbergen, de H. Joannes de Doper in Nieuw-Vossemeer en de H. Georgius in Kruisland nog langer open kunnen blijven.

Het parochiebestuur is momenteel druk bezig met het begeleiden van de parochianen uit De Heen, Welberg en Dinteloord naar één van de andere kerkgemeenschappen. ,,Dat heeft absoluut onze prioriteit,’’ zegt vice-voorzitter Piet van Schilt van het (overkoepelende) bestuur van de Sint Annaparochie.

Inventarisatie inboedels

Gesproken wordt bijvoorbeeld over een vervoerssysteem ten bate van gelovigen die zelf geen gelegenheid hebben om buiten hun woonplaats naar de kerk te gaan. Ook het overplaatsen van kenmerkende elementen, zoals beelden van de patroonheiligen, staat hoog op de agenda. Een speciale commissie inventariseert bovendien de volledige inboedels, waarna in overleg met het bisdom over de mogelijke herbestemming en/of verkoop van de roerende goederen wordt beslist. De kerken worden sowieso helemaal ontruimd. Religieuze voorwerpen worden sowieso niet verkocht en komen zo nodig in het centraal depot van het bisdom in Bergen op Zoom terecht. Een deskundige van het bisdom buigt zich over de toekomst van de orgels.

Verkoop gebouwen

Het bestuur van de Sint Annaparochie onderneemt zelf pas na eind november actie om tot verkoop van de kerkgebouwen over te gaan. Er hebben zich niettemin al gegadigden gemeld, aldus vice-voorzitter Piet van Schilt. ,,Het is echter nog te vroeg om daarover iets naar buiten te brengen.’’

Oprichtingsbijeenkomst projectkoor

Besloten is al wel om een projectkoor op te richten dat zo’n drie keer per jaar gaat zingen bij speciale vieringen binnen de Sint Annaparochie, waaronder in ieder geval de nieuwjaarsviering.

Leden van bestaande kerkkoren, maar ook andere belangstellenden, kunnen zich per project aanmelden. Per gelegenheid zal er ongeveer vier keer worden gerepeteerd, waarschijnlijk op vrijdagavond. Het projectkoor – dat gezien de grote animo die er reeds is sowieso het levenslicht ziet – komt onder leiding te staan van dirigent Martien van Gaans en organist Leo Hulshof.

De oprichtingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 mei om 19.00 uur in de Vredeskerk, waar dan zowel mannen, vrouwen, ervaren en onervaren zangers en zangeressen van alle leeftijden welkom zijn. Voor nadere informatie of aanmelding kan men ook contact opnemen met Martien van Gaans (0167-502525) en Jolanda van Terheijden, j.terheijden@telfort.nl