Volkspartij zet opnieuw een boom op over platanen aan de Kruispoort

STEENBERGEN – Het stof is nog niet neergedaald na de laatste uitspraak over de bomen aan de Kruispoort, of er wordt alweer een nieuw hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd. De Volkspartij kwam woensdagavond op de proppen met een initiatiefvoorstel dat het mogelijk moet maken om de platanen toch te kappen. Vorige maand wees het college het verzoek van de raad om de bomen te kappen af. Na extern onderzoek is gebleken dat er geen onveilige situatie is waardoor de kapvergunning niet mag worden afgegeven. De Volkspartij spreekt echter over een “subjectief” gevoel van onveiligheid bij omwonenden en zegt nu een juridische oplossing te hebben gevonden die de kap mogelijk zou kunnen maken.

“Het college en de raad staan tegenover elkaar in deze kwestie. Wij denken dat er wel degelijk een oplossing is. Ons initiatiefvoorstel houdt in dat de bevoegdheid over het verlenen van de kapvergunning tijdelijk wordt overgeheveld naar de raad. Nadat de bomen zijn weggehaald, kan de bevoegdheid weer terug naar het college. We hebben deze mogelijkheid goed laten onderzoeken en het is juridisch mogelijk”, aldus fractievoorzitter Michel Lambers.

Politieke truc

Voor zo’n initiatiefvoorstel is er wel instemming nodig van een meerderheid in de raad en dat valt nog te bezien. Het was vooral Maurice Remery van Gewoon Lokaal! die op zijn achterste benen ging staan na het betoog van Lambers. “Wij zijn tegen het uithalen van een politieke truc om een besluit onderuit te halen dat bewust is genomen. Die bomen staan niet voor niks op een lijst van beschermde soorten. Als we ons eigen besluit gaan terugnemen, waar blijf je dan als gemeente?”, vroeg hij zich af.

Nadir Baali van de PvdA mengde zich in het debat met het argument dat de raad een motie om de bomen te kappen, al eerder heeft aangenomen. “Dus als de wettelijke mogelijkheid zich nu aandient, kunnen we het besluit op deze manier nemen. De onveiligheid mag dan niet zijn aangetoond, maar het gevoel van de omwonenden speelt ook een rol. Die bomen staan hartstikke scheef.”

Onderbuikgevoelens

Volgens Gewoon Lokaal! moeten er geen besluiten worden genomen op basis van onderbuikgevoelens. “We mogen het rapport niet zomaar negeren, dan is het einde zoek. Gaan we dan straks ook elders monumenten weghalen die ons tegenstaan?”, aldus Remery.

De verschillende fracties in de gemeenteraad hebben tot de besluitvormende vergadering van 29 november de tijd om zich in het voorstel te verdiepen. Mocht het plan doorgaan, dan is Lambers zeer resoluut. “Dan blijven die bomen geen dag langer staan dan nodig.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl