Volkspartij wil voorrang voor inwoners gemeente bij huurwoning in kernen

STEENBERGEN – De Volkspartij ziet graag inwoners die een periode uit de gemeente Steenbergen weg zijn geweest en terug willen keren voorrang krijgen wanneer ze zoeken naar een huurwoning in een van de zes kernen. Burgerraadslid Janine van Bers-Roelands stelt namens haar fractie hierover vragen aan het college.

Ze wijst daarbij op een bestaande regeling: de ‘kleine-kernen-binding en lokale voorrangsregeling’. Deze regeling wordt al toegepast in met name Lepelstraat en alle kernen op het eiland Tholen, zo geeft Van Bers-Roelands aan. Ze vraagt het college of dit in gesprek wil gaan met de woningcorporaties om de voorrangsregeling snel mogelijk te maken voor minimaal 25% van het woningaanbod. Dat is zeker ook van belang voor hen die terugkeren om als mantelzorger te kunnen fungeren, aldus de fractie van de Volkspartij.