Volkspartij wil snelle aanpak verkeersproblemen en onderzoek naar aanleg randweg

STEENBERGEN – De fractie van de Volkspartij gaat de overige partijen in de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 januari een amendement voorleggen waardoor het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) wordt aangepast. In het wijzigingsvoorstel heeft de Volkspartij opgenomen dat verkeersknelpunten die er in de gemeente Steenbergen zijn, niet worden bekeken door een extern bureau, maar door eigen ambtenaren aangevuld met een vertegenwoordiging van belanghebbenden.

Met name de nijpende verkeerssituatie in de Burgemeester Van Loonstraat die nu al jaren duurt moet snel worden opgelost. De mogelijkheden voor de aanleg van een Randweg West moeten nu worden onderzocht en niet pas in de periode 2026 – 2030 zo wil met name de Volkspartij. Ze stelt ook voor om een meldpunt in de richten waar inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen gevaarlijke situaties en problemen die dringend opgelost moeten worden kunnen melden.
Fractievoorzitter Michel Lambers stelt dat de eigen ambtenaren voldoende deskundig en bekwaam zijn om met oplossingen te komen en dat hiervoor geen extern bureau nodig is.

In de editie van Steenbergse Courant van komende vrijdag 22 januari staat hierover een uitgebreid artikel met meer informatie
[ door Peter Vermeulen ]

Archieffoto’s: al maart 2016 lieten bewoners van de Burgemeester Van Loonstraat weten dat hun straat na de toenmalige herinrichting onveilig was geworden en riepen ze om een adequate oplossing voor het probleem. Ook nu blijven de bewoners – verenigd in een werkgroep waarin met name Roel Geers en Ko Brooijmans zitting hebben – vragen om een echte oplossing.

Beelden bij dit artikel