Volkspartij wil oplossing voor verkeershinder rondom Maria Regina

STEENBERGEN – De Volkspartij heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend aangaande de ernstige verkeersproblematiek die zich volgens omwonenden voordoet op de Waterlinie, rondom basisschool Maria Regina.

Volgens de Volkspartij wordt vanuit de appartementencomplexen Baronie en Adel al ruim een jaar aan het gemeentebestuur verzocht om maatregelen te treffen tegen de verkeershinder, zoals die zich overigens ook voordeed bij de voormalige locatie van de Maria Regina aan de Kruitweg/Oranje Bolwerk. Dit was zelfs een voorname reden om de school te verhuizen naar Buiten de Veste.

De bewoners aan de Waterlinie hebben, zo schrijft de Volkspartij aan B en W, vooral last van stilstaande en geparkeerde auto’s aan de linkerzijde van de rijbaan van de straat, in de rijrichting naar de school. De daar speciaal aangelegde ‘Zoen- en Zoefstrook’ zou in principe wel goed functioneren.

Vanuit de omwonenden is, aldus de Volkspartij, bij de gemeente o.a. voorgesteld om een verbod om stil te staan met de auto of een parkeerverbod in te stellen (vanaf het Bastion) teneinde de overlast op te lossen. De leiding van de Maria Regina zou dit verzoek ondersteunen.

'Bewoners voelen zich niet serieus gehoord'

Met alle betrokkenen heeft in januari een overleg plaatsgevonden bij de gemeente, maar daaruit is uiteindelijk geen oplossing naar voren gekomen. De bewoners voelen zich zodoende niet serieus gehoord, meldt de Volkspartij, waarvan fractieleden ook nog geprobeerd hebben om met ambtenaren tot verbetering van de situatie te komen.

Een verkeersdeskundige van de politie heeft overigens geoordeeld dat de geparkeerde auto’s juist als voordeel hebben dat er ter plaatse niet (te) hard gereden kan worden.

De Volkspartij wil hoe dan ook van B en W weten of zij de ergernis en de overlast onderkennen, of de parkeerplaats voor het gemeentehuis eventueel uitkomst kan bieden en wat zij vinden van het instellen van een verbod tot stilstaan of een parkeerverbod. Waarbij de fractie het van groot belang vindt dat er met de bewoners en de leiding van Maria Regina overleg wordt gevoerd, dat gericht is op een daadwerkelijke oplossing.