Volkspartij wil geen ‘noodwoningen’

STEENBERGEN – De Volkspartij gaat tijdens de raadsvergadering van morgenavond een motie indienen met de bedoeling om de voorgenomen bouw van de zogenoemde Finch-woningen op Buiten de Veste per direct te staken. De fractie vindt de semi-permanente sociale huurappartementen, bestemd voor statushouders en reguliere woningzoekenden, geen goede oplossing voor het onderhavige probleem en pleit voor de realisatie van ‘volwaardige, betaalbare huisvesting in plaats van de te veel, op een te kleine locatie geplande gestapelde houten woonunits’.

Waar het college juist enthousiast is over de 40 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens die Stadlander wil realiseren om de woningnood in de sociale huursector te lenigen, ziet de Volkspartij geen enkele reden om te kiezen voor de bouw van dergelijke ‘noodwoningen’.

De enige aanleiding daarvoor is volgens de fractie dat B en W anders geen mogelijkheden zien om de taakstelling te behalen t.a.v. de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Het plan voor de Finch-woningen werd vorige week woensdag gepresenteerd en leidde zowel in de buurt als bij tegenstanders van de komst van asielzoekers tot onrust. Daarom wil de Volkspartij niet wachten totdat het project wordt besproken in de oordeelsvormende raadsvergadering van 9 december, maar dient de fractie morgen tijdens de besluitvormende raadsvergadering al een motie in.

Samen met de PvdA diende de Volkspartij preices een jaar geleden ook een motie in, toen met de bedoeling dat het college voor de bouw van minstens 100 sociale huurwoningen. ‘Ondanks veelvuldige verzoeken van de raad komt het college tot heden slechts tot deze oplossing’, stelt de Volkspartij nu en daar ziet de fractie dus geen heil in.