Volkspartij wil dat vv Steenbergen extra gemaakte kosten vergoed krijgt en lanceert plan voor naam-boom

STEENBERGEN – De Volkspartij komt in de raadsvergadering van morgenavond – donderdagavond 30 september – met twee moties. In de eerste wil Ad van Elzakker namens de fractie van de Volkspartij dat de gemeente de extra kosten voor haar rekening neemt die vv Steenbergen heeft moeten maken bij de bouw van nieuwe kleedlokalen.

Dit gaat om een kleine tienduizend euro. Het bleek bij de sloop van de oude lokalen dat er in de grond een kruipruimte zat die niet was voorzien en de voetbalvereniging extra kosten opleverde. Die kosten wil het college niet vergoeden, zo liet ze in april aan het bestuur van vv Steenbergen weten.

Naam-boom voor iedere geborene

Danker Kouwen dient namens de fractie van de Volkspartij een motie in waarin het college van b en w wordt opgedragen te onderzoeken of het haalbaar is om voor iedere geborene in de gemeente Steenbergen een boom te planten wanneer de ouders dit ook willen. De boom krijgt dan de naam van de baby. Hij blijft eigendom van de gemeente.

Een prima manier om het aantal bomen in de gemeente te vergroten, zo vindt de fractie. Per jaar worden er gemiddeld zo’n 200 baby’s geboren. De Volkspartij wil dat het college een kosteninschatting maakt en deze aan de gemeenteraad voorlegt als besluitstuk.

[ door Peter Vermeulen ]