Volkspartij wil dat beheerder Cromwiel in gebreke wordt gesteld

STEENBERGEN – De Volkspartij gaat tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag een motie indienen, met de bedoeling dat burgemeester en wethouders de beheerder van ’t Cromwiel officieel in gebreke gaan stellen. De exploitant, Hydra Sportbeheer, levert volgens de Volkspartij namelijk een regelrechte wanprestatie.

Gevolg hiervan is al veel organisaties met hun activiteiten uit het gemeenschapshuis zijn vertrokken en de overgebleven gebruikers over het algemeen erg ontevreden zijn over de gang van zaken.

De Volkspartij stelt dat Hydra haar verplichtingen uit het Programma van Eisen op meerdere punten niet nakomt en zich ook niet bereid heeft getoond om voor verbetering te zorgen.

Door de beheerder in gebreke te stellen ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid om, als de situatie niet ten goede verandert, uiteindelijk het contract met de beheerder te ontbinden.

Zover wilde wethouder Cors Zijlmans vooralsnog niet gaan, zo gaf hij in de oordeelsvormende vergadering van vorige week te kennen. Hij vertrouwt er nog op dat er in overleg met Hydra een oplossing komt voor de problemen in ’t Cromwiel.