Volkspartij wil actie van b en w vanwege langdurig onderhoud Haringvlietbrug

STEENBERGEN – De fractie van de Volkspartij reageert bij monde van Michel Lambers op berichten dat er voor een periode van twee jaar onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan de Haringvlietbrug. Dat betekent ernstige verkeershinder en dus oponthoud.

“de Haringvlietbrug in de belangrijke verbinding Steenbergen-Rotterdam. De verkeersintensiteit is ca. 66.000 voertuigen per dag. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2022 en 2023 zullen gedurende twee jaar leiden tot een vertraging van ca. 30 minuten per dag als gevolg van afsluiting van rijstroken en een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur”, aldus Michel Lambers.

Actie gevraagd

Namens zijn fractie vraagt hij burgemeester en wethouders of die ook vinden dat een reparatieperiode van twee jaar onwenselijk is. Volkspartij wil actie van het college en overleg met rijkswaterstaat om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor met name inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen. Wellicht door afspraken over mogelijke opschorting van de werkzaamheden tijdens spitstijden. En de partij wil dat er bij Rijkswaterstaat wordt aangedrongen op eenvoudige en heldere communicatie. Tot op heden is die volgens Volkspartij te summier.