Volkspartij vindt bandenspanning actie verspilling van belastinggeld

STEENBERGEN – Deze maand – vanaf 16 juli – gaat gemeente Steenbergen op meerdere plaatsen in de gemeente een bandenspanningsactie houden. Autobezitters ontvangen daarbij een kaartje waarna een medewerker van de stichting Band op Spanning de luchtdruk controleert en adviezen achterlaat voor energiebewust rijden. “De fractie van de Volkspartij vindt dit verspilling van belastinggeld van de inwoners van de gemeente Steenbergen. Het op orde houden van de bandenspanning behoort tot het normale onderhoud”, zo stelt fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij.

Het bedrag van 137.000 euro aan energiesubsidie dat de gemeente ontvang van de overheid kan beter aan de inwoners verstrekt worden om er energiezuinige maatregelen in huis te nemen, zo vindt de partij. Ze stelt vragen aan het college van b en w over hoeveel inwoners voor dit doel gaan ontvangen. Ook wil de Volkspartij weten “hoeveel de bandenspanningsactie heeft gekost en hoeveel geld er aan de strijkstok blijft hangen voor de uitvoering van de maatregelen”.
Daarnaast vraagt Volkspartij hoeveel eigenaren van koopwoningen, huurders en minima voor energiebesparende maatregelen zullen ontvangen conform een belofte van b en w die aangeeft dat dit gebeurt als een aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt gehonoreerd.

[ door Peter Vermeulen – foto gemeente Steenbergen ]