Volkspartij en PvdA teleurgesteld over afwijzen woningplannen door college

STEENBERGEN – De Volkspartij heeft samen met de PvdA het onderwerp woningbouw hoog op de agenda gezet, maar staat voorlopig nog met lege handen. De motie waarin het college wordt opgedragen woningen te bouwen voor nestverlaters, wordt niet uitgevoerd. Volgens wethouder Baartmans is het juridisch niet mogelijk om 25 procent van de nieuw te bouwen woningen te reserveren voor nestverlaters. “Die eis is in strijd met de grondwet”, zo klonk haar toelichting tijdens de besluitvormende vergadering.

Volgens Danker Kouwen van de Volkspartij is het een schande dat het college niet eens de moeite neemt om uitvoer te geven aan de wensen van de gemeenteraad. Al eerder gaf hij aan dat hij op straat het meest wordt aangesproken over het probleem dat er geen betaalbare woningen zijn voor jongvolwassenen die het huis uit willen. Daarom kwam hij samen met Nadir Baali van de PvdA in de bres voor deze groep ‘nestverlaters’. Afgelopen voorjaar met een initiatiefvoorstel en later met een motie, gesteund door de andere partijen. 

Wethouder: oplossing woningnood niet zo eenvoudig

Wethouder Wilma Baartmans noemt het terecht dat de raadsleden de problematiek van de woningmarkt aankaarten, maar zegt dat de oplossing niet eenvoudig is. Zo zou 200 à 300 woningen per jaar bouwen niet haalbaar zijn. “In 2022 komen we net boven de 200, maar in de jaren daarna halen we dat niet. Het kost vanwege de procedures veel tijd om een plan te ontwikkelen. Kijk naar Couveringepark. Bovendien kan je als gemeente niet te veel plannen tegelijk in behandeling nemen, want ontwikkelaars gaan vaak pas starten met de bouw als ze 70 procent van de woningen hebben verkocht. Dan ontstaat het risico dat er juist minder woningen worden gebouwd.”

In januari meer informatie

Danker Kouwen liet weten niet tevreden te zijn met de antwoorden en zegt samen met de PvdA te gaan nadenken over vervolgstappen. Wethouder Baartmans kon toezeggen dat ze de gemeenteraad begin januari op de hoogte brengt van alle plannen en vooruitgang op het gebied van woningbouw zodat de raad actief kan gaan bijsturen.

Door: Nicole van de Donk