Volkspartij stelt vragen over signalen overlast arbeidsmigranten

DINTELOORD – De fractie van de Volkspartij heeft vragen ingediend bij het college over de mogelijke overlast bij een pand aan het Zuideinde in Dinteloord. Het gaat om een pand waar een kinderdagverblijf is gevestigd, en waar op de bovenverdieping een woonverblijf is. Volgens de Volkspartij zouden er in het woonhuis te veel arbeidsmigranten wonen die voor overlast zorgen. Voor Danker Kouwen reden om Artikel 40 vragen te stellen namens de fractie van de Volkspartij.

“Diverse omwonenden geven aan overlast te ervaren van de vele auto’s bij het pand, de grote hoeveelheden afval alsmede het aantal verschillende personen die dagelijks het gebouw in en uit loopt”, zo schrijft de Volkspartij. In de brief wordt verder gesteld dat buurtbewoners het probleem al diverse keren hebben aangegeven bij de wijkagent, de gemeente en verhuurder, maar dat er onvoldoende vertrouwen is dat dit het juiste effect heeft.

De Volkspartij wil weten van het college of het op de hoogte is van het aantal bewoners van het pand en of die allen ingeschreven zijn bij de gemeente Steenbergen. Ze dringen aan op handhaving om de overlast terug te dringen.

Het college heeft twee weken de tijd om antwoord te geven op de vragen.