Volkspartij stelt afsluiting N257 aan de kaak

STEENBERGEN – De Volkspartij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college over de afsluiting van de N257 op de Kade en de Zeelandweg Oost en wil hierover komende donderdagavond tijdens de raadsvergadering de discussie aangaan met de verantwoordelijke wethouder(s).

De fractie reageert hiermee op de beslissing van het college om niet tegemoet te komen aan het verzoek van ondernemers, die B en W verzochten om gedurende de werkzaamheden één rijbaan open te houden, zodat de bedrijventerreinen, de binnenstad en de op- en afritten van de A4 (beter) bereikbaar zouden blijven.

Het college besloot echter dat de extra kosten die daaruit voort zouden vloeien, alsook de extra werktijd en de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Retail Platform Steenbergen, Ondernemers Platform Steenbergen en de afdeling Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland staken hun teleurstelling over deze beslissing niet onder stoelen of banken en hebben hun leden geadviseerd te onderzoeken om gezamenlijk de slaagkans van schadeclaims te onderzoeken.

De Volkspartij heeft van ondernemers en bewoners evenwel begrepen dat tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de werkzaamheden steeds is aangegeven dat een complete afsluiting niet nodig zou zijn, dat de doorstroming van het verkeer derhalve mogelijk zou blijven en dat ook volgens medewerkers van de aannemer (KWS Infra) prima mogelijk zou zijn geweest om voor een gedeeltelijke afsluiting te kiezen.

Ook vraagt de Volkspartij zich af hoe de kennelijk gewijzigde aanpak is gecommuniceerd richting belanghebbenden en of het college eventueel bereid is tot compensatie van aantoonbaar geleden schade. Wat de fractie verder verbaast is dat er aan de huidige, gevaarlijke situatie op de Zeelandweg Oost ongewijzigd blijft, terwijl de in vooroverleggen is besproken dat het fietspad en de parkeervoorzieningen daar zouden worden verbeterd, iets wat volgens de aannemer heel goed had gekund, aldus de Volkspartij.